ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล (Pearson VUE Authorised Test Center)

pearson_vue_logo

http://pearsonvue.com/

 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (72089)
399 Samsen Rd. Vachira Phayaban Dusit Bangkok 10300
Tel : +66 (0) 22807919
Contact PVTCA : Mr. Sakon Promchantra Tel No: +66(085)3722949

ศูนย์สอบวัดมาตรฐานความรู้สากล (Pearson VUE Authorised Test Center)
รหัสศูนย์สอบ 72089

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและได้ร่วมกับบริษัท Pearson VUE จำกัด โดยได้รับแต่งตั้งเป็น Pearson VUE Authorised Test Center เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผู้ที่สอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาจากผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำทั่วโลก ดังรายชื่อด้านล่างนี้

ผลิตภัณฑ์ที่เปิดสอบ

ACSMICRM
AdobeIFTA
AFPInstitute of Certified Bookkeep
American CollegeISA
APBMIsilon Systems
AppSenseiSQL
Aruba Networks Inc.Linux Professional Institute Testing
AutodeskLloyds
Avaya Inc. TestingNational Recreation and Park Association (NRPA)
BBPSDNokia Qt
BCS The Chartered Institute for ITNovel Testing
BOMI InternationalObject Management Group
Brocade CommunicationsOracle Certification Program
Business ObjectsPegasystems Inc.
Chainshine Financial TrainingPEOPLECERT
Chartered Institute of Management AccountantsPostgreSQL CE (SRA OSS)
Check Point Software TechnologiesPRMIA
Cisco System, Inc.PIT
Citrix System, Inc.Riverbed Technology
CIWRSA Security Testing
CompTIA TestingSAP
CWNPSiemens Enterprise Communications
Dassault SystemesSpringSource
EC-CouncilSPSS
EMCTANDBERG
EsriUExcel
Excelsior CollegeVMware, Inc.
EXINVUE Testing
FortinetWorldatWork
Global Association of Risk ProfessionalsZend Technologies, Ltd.

รายละเอียดศูนย์สอบ

ชื่อศูนย์สอบ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัสศูนย์สอบ:72089
ที่ตั้ง :ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เวลาเปิดทำการ :วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
จำนวนที่นั่งสอบ :6 ที่
เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ :นายสาคร  พรมจันทรา โทร. 085-372-2949 e-mail : sakon.pr@rmutp.ac.th

การลงทะเบียน

  • เลือกลงทะเบียนสอบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่หน้าเว็บ pearsonvue.com
  • หากผู้สอบมีหมายเลข Voucher, Promotion code หรือสิทธิอื่น ๆ ในการสมัครสอบฟรี ผู้สอบจะต้องกรอกผ่านหน้าจอขณะลงทะเบียนสอบออนไลน์ มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครสอบครั้งนั้น ไม่ได้ใช้หมายเลข Voucher หรือ Promotion นั้น ๆ ซึ่งต้องชำระค่าสอบเต็มจำนวนของราคาสอบจริง
  • หากในวันสอบ ผู้สอบมิได้มาทำการสอบตามที่นัดหมาย และมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สอบทราบล่วงหน้า 2 วันทำการ จะถือว่าท่านสละสิทธ์และ “ขาดสอบ” ในครั้งนั้น นอกจากนี้ ผู้สอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
  • หากต้องการเลื่อน หรือ ยกเลิกการสอบ จะต้องโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 2 วันทำการ

ลักษณะข้อสอบ

  • ข้อสอบบางวิชามีหลายภาษาให้เลือก เช่น ฝรั่งเศส , เยอรมัน, อิตาลี, สเปน, อังกฤษ ฯลฯ ผู้สอบสามารถระบุผ่านหน้าจอขณะลงทะเบียนสอบออนไลน์ได้
  • ข้อสอบส่วนใหญ่เป็นแบบปรนัย , Multiple Choice, Drag and Drop, เติมคำตอบในช่องว่าง และโจทย์แบบจำลองสถานการณ์
  • เวลาในการสอบจะนับถอยหลังที่หน้าจอ หลังจากผู้สอบกดปุ่ม Start Test
  • เมื่อผู้สอบทำข้อสอบเสร็จสิ้นจะทราบผลทันทีในวันที่สอบ ระบบจะแจ้งผลสอบ ( คะแนน) ทางหน้าจอ และจะพิมพ์ผลสอบออกมาทางเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
  • และหากสอบผ่านผู้สอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ( เมืองนอก) ถึงผู้สอบโดยตรง ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในผลสอบ

วิธีการชำระเงิน

ชำระโดยบัตรเครดิต VISA หรือ Master ( ไม่มี VAT 7%) โดยผ่านหน้าเว็บ pearsonvue.com การชำระเงินวิธีนี้ไม่สามารถออกใบเสร็จและใบกำกับภาษีได้ หากการลงทะเบียนสอบไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะทาง Pearson VUE ไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายจาก Security Code ของบัตรเครดิตท่านได้ กรุณาเปลี่ยนบัตรเครดิตใบใหม่ เมื่อถึงวันสอบโปรดนำเอกสารยืนยันการลงทะเบียนสอบมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบก่อนเข้าสอบ