ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5  อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ http://hrm.offpre.rmutp.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 20  เมษายน  2558 เว้นวันหยุดราชการ  ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์  02-665 -3777 ต่อ 6065

รายละเอียดการรับสมัคร