ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ คณะที่สมัคร เวลา 8.30 เป็นต้นไป  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-665-3878 , 02-665-3879 , 02-665 3777  ต่อ  6409

ประกาศผลสอบ