ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสมงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร