คหกรรมศาสตร์จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมฟู้ดทรัค

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างมาตรฐาน SMART 4 (คน […]

คหกรรมศาสตร์ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Posted Posted in News, การมีส่วนร่วม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม […]

โครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้”

Posted Posted in News, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” […]

สถาปัตย์ฯ ราชมงคลพระนคร เจ๋ง! คิดค้นสายรัดข้อมือเตือนภัย ช่วยผู้สูงอายุยามฉุกเฉิน

Posted Posted in Research

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ปัญหาจากการเสื่อมถอยของร่างกาย รวมทั้งการมีโรคเรื้อรังต่างๆ จึงเป็นวัยที่ต้องการการดูแลเฉพาะแตกต่างจากวัยอื่นๆ เนื่องด้วยผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากนัก […]

เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี! ผลงานอาจารย์ราชมงคลพระนคร หวังเสริมทักษะด้านภาษานอกห้องเรียน

Posted Posted in Research

ปัจจุบันนักศึกษาไทยส่วนใหญ่มีระดับความสามารถทางภาษาอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะทักษะด้านการฟังและการพูด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา […]

มอเตอร์ไซค์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ทดแทนน้ำมัน งานวิจัยรักษ์โลก

Posted Posted in Research

ในอดีตและปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลัก ส่งผลให้พลังงานน้ำมันในปัจจุบันเริ่มลดน้อยลง จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนในส่วนของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในด้านการคมนาคม อีกทั้งน้ำมันยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ด้วยเหตุนี้ […]