อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รับสมัครนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า (เทียบโอน)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สาขาวิชา เทคโนโลยีเสื้อผ้า (เทียบโอน)

รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท โควตา

ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการกิจกรรม
รับสมัคร ด้วยตนเองคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 พ.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวันที่ 28 พ.ย. 2561
บันทึกการรายงานตัวผ่านระบบและพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนวันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่วันที่ 4 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *