News

ศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มทร.พระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร สถาบันภาษา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการจัดหารายได้ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันภาษา ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา (มธ.) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter