News

ราชมงคลพระนคร เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงาน “เตรียมความพร้อมก่อนจบ เขียนเรซูเม่ให้ปัง! จบใหม่ก็ได้งาน” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจากคุณกฤตภาส ณ พัทลุง วิทยากรพิเศษจาก บริษัท JOBTOPGUN บรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย หัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! ...ใหม่ ยังไงก็ได้งาน” หัวข้อ “รู้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครของบริษัทชั้นนำ” หัวข้อ “Workshop สอนสร้าง Super Resume (ใบสมัครงาน) ออนไลน์ พร้อมเทคนิคการนำเสนอตัวตนให้โดดเด่นกว่าเรซูเม่ทั่วไป” หัวข้อ “วิธีการหางาน การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และเคล็ดลับการสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่”

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter