Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล ออกบูธแนะแนวทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกบูธแนะแนวทางการศึกษาในงาน China Education Industry International Cooperation Expo & Sino-Thai Education Project Matchmaking Seminar in Bangkok ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากล (AITIA) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยภายในงาน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมลงนามความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนกว่า 10 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมถึงปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใหม่โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีน พร้อมทั้งได้กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวจีนและชาวไทย วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter