News

ราชมงคลพระนคร ร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 หน่วยงานคือ งานสื่อสารองค์การ กองกลางกองพัฒนานักศึกษา และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมออกบูธแนะแนวการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูแนะแนวของโรงเรียนในเขตการศึกษาของภาคตะวันออกเฉลียงเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter