News

ราชมงคลพระนคร รณรงค์ประชาธิปไตย กระตุ้น ปชช.ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ “ราชมงคลพระนครเรียนรู้อย่างเท่าทัน ร่วมสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ศูนย์เทเวศร์) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเดินขบวนบริเวณตลาดเทเวศร์โดยรอบมหาวิทยาลัย พร้อมแจกแผ่นพับรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter