Newsการมีส่วนร่วม

ราชมงคลพระนครร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุดมศึกษาฝ่ายไทยกับผู้แทน 5 หน่วยงานจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง สมาคมอุดมศึกษาฝ่ายไทย (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, ทปอ., ทปอ.มทร., ทปอ.มรภ., สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย) กับผู้แทน 5 หน่วยงานจีน (สมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาฉงชิ่ง, สมาคมการศึกษาหูเป่ย, วิทยาลัยพานิชและเทคนิคชานตง, เจียงสีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีอาชีวะ, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงเซียะเหมิน) พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสะอ้าน สำนักงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมออกบูธเพื่อแนะนำหลักสูตร วันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ ในงาน China Education Industry International Cooperation Expo & Sino-Thai Education Project Matchmaking Seminar in Bangkok ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter