Events

รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถยื่นเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://csa.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6074-5, 064 046 4996

ประกาศกำหนดการสรรหาคณบดี

ประกาศรับสมัครคณบดี วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ

ใบสมัคร ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี

เอกสารผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนา

 

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter