News

มทร.พระนคร ร่วมพิธีอัญเชิญพระฉายาลักษณ์พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มอบหมายให้ ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระฉายาลักษณ์พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดย พระราชทานแก่สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น และบุคคลผู้เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่สังคม ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุจดั่ง "แม่ของแผ่นดิน" ณ ห้องประชุม D-Hall มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ โดยมีดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธี

ภาพ: สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter