News

มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AED) จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) โดยความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปช่วยชีวิตบุคคลที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท ALSOK Thai Security Service ในการให้ความรู้ โดยวันที่ 18 มีนาคม 2564 จัดอบรม ณ หอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ และห้องประชุมโชติเวช ศูนย์โชติเวช และวันที่ 19 มีนาคม 2564 จัดอบรม ณ ศูนย์พณิชการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ ซึ่งมีบุคลากรทั้ง 4 ศูนย์เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน 120 คน

Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter