News

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.พัทรียา เห็นกลาง เป็นประธานคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทั้งนี้คณะกรรมการฯ รับฟังความคิดเห็น การทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พระนครเหนือ จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter