News

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 15 ปี ภายในงานมีการจัดพิธีถวายสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธออาภากรเกียรติวงศ์ พร้อมพิธีสงฆ์ จากนั้นได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 26 รางวัล เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้สร้างผลงาน พร้อมทั้งขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น นอกจากนี้ยังมอบรางวัลให้กับเยาวชนทั้งเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ในโครงการเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปี 4 ภายใต้แนวคิด “พลังจิตอาสาสร้างชาติ” วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter