News

คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงวัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การบริหารการจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 โดยมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ พับผ้าขนหนู เดคูพาจ กีฬาสี ออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาการโรงแรม และกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะศิลปศาสตร์ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลท่ามะขาม โดยมีผู้เข้าร่วม 40 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะ สุขภาพ การสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ และการสร้างความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสามารถช่วยบำบัดสุขภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ณ เทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter