News

คณะศิลปศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ เสน่ห์ไทยเท่

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาในหัวข้อ เสน่ห์ไทยเท่ จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในอาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยมี คุณเฉลิมชัย ตันสิงห์ สุดยอดแฟนพันธ์แท้ท่องเที่ยวไทยปี 2557 เป็นวิทยากร ณ ห้องอบรม อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศูนย์พณิชยการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter