News

คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “19 พฤษภา วันอาภากร”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายใต้กิจกรรม “19 พฤษภา วันอาภากร” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิด ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การประยุกต์ใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข การแสดงละครชาตรี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกิจกรรมชมเรือนหมอพร ณ ศูนย์พณิชการพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter