News

กิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท Change 2561 จัดกิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour” ตอบทุกเรื่องของหัวใจ สร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดกับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก 2 พิธีกรชื่อดัง จากรายการ Club Friday Show คุณอ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล และคุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรง โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร วันที่20 พฤศจิกายน 2561

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter