News

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 “พระนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2562 ได้ปิดฉากลงไปเรียบร้อยอย่างสวยงาม โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของทั้ง 9 คณะเข้าร่วม ทั้งนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฯ พร้อมมอบถ้วยชนะเลิศแต่ละประเภท ซึ่งคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ครองเหรียญทองสูงสุด จำนวน 10 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 9 เหรียญ โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังในการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างวินัยแก่ตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter