รายงานผล แบบสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 214 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 115 53.74
หญิง 99 46.26
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษา จำนวน ร้อยละ(%)
อนุปริญญา 23 10.75
ปริญญาตรี 191 89.25
ป.บัณฑิต 0 0.00
ปริญญาโท 0 0.00

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวมทั้งหมด 3.82 มาก
1. ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
1.1 ห้องสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 3.92 มาก
1.2 ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ 4.06 มาก
1.3 ห้องมีอุณภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน 3.83 มาก
1.4 ภายในห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน 3.93 มาก
1.5 ภายในห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีคุณภาพ 3.81 มาก
รวม 3.91 มาก
2. ด้านการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
2.1 มีระบบงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ 4.07 มาก
2.2 มีบริการห้องพยาบาล และเจ้าหน้าที่ประจำ 4.02 มาก
2.3 มีห้องอาหารสะอาด สะดวก และเพียงพอ 3.67 มาก
2.4 มีสนามกีฬาสำหรับนักศึกษา ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 3.34 พอใช้
2.5 มีห้องน้ำสะอาด และสะดวก และเพียงพอ 3.23 พอใช้
รวม 3.67 มาก
3. ด้านบริการสาธารณูปโภค
3.1 มีระบบประปาเพียงพอ สม่ำเสมอ 3.87 มาก
3.2 มีระบบไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แสงสว่างภายนอกอาคารอย่างทั่วถึง 3.82 มาก
3.3 มีระบบกำจัดขยะที่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักอนามัย 3.87 มาก
3.4 มีระบบรักษาความปลอดภัยเพียงพอ 3.88 มาก
3.5 มีระบบป้องกันอัคคีภัย 4.03 มาก
รวม 3.90 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 186
ห้องน้ำหญิงไม่สะอาด 1
ได้โปรดทำห้องน้ำที่คณะวิทย์ใหม่เถอะครับ (ห้องน้ำชาย)นักศึกษาลำบากมากเวลาต้องการใช้งาน กลอนก็ล๊อกไม่ได้ สายฉีดก้นไม่มี ชักโครกพัง น้ำรั่ว ไม่ได้เป็นแค่ชั้นเดียวนะครับ แต่เป็นทั้งตึก ย้ำทั้งตึก! ในฐานะนักศึกษาคณะวิทย์ ขอให้ปรับปรุงนะครับ ถึงรุ่นผมไม่ทันได้ใช่ก็ไม่เป้นไร อยากให้รุ่นน้องให้ใช้นะครับ อีกเรื่องทั้งห้องเรียนที่ชั้น9 ฝ้ารั่ว น้ำซึม สะสมมานานแล้วครับไม่เห็นมีการดำเนินการแก้ไขสักที แล้วก็ห้องเอนกประสงค์ชั้น1ก็โดดยึดนะครับ อยากให้มีห้องเอนกประสงค์เหมือนเดิม นักศึกษาจะได้มีห้องไว้สำหรับ ทำการบ้าน ทำกิจกรรมร่วมกัน จริงๆก็อยากได้ลานกีฬาเล็กๆ ข้างคณะก็ดีนะครับ เข้าใจครับว่าพื้นที่คณะน้อย แต่ถ้าจัดสรรดีๆ ผมว่าคณะเราก็น่าอยู่ดีนะครับ ขอบพระคุณที่ได้อ่านคอมเม้นของผม อยากเห็นคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาไปในทางที่ดีนะครับ 1
ทำห้องน้ำให้ใหม่เถอะครับ 1
ห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเลยค่ะ 1
อยากได้สนามกีฬาบนดาดฟ้ามีสระว่ายน้ำด้วยจะเฟี้ยวมากกกก 1
ควรปรับปรุงห้องสุขาให้สะอาด มีแต่กลิ่นเหม็น ควรจะปราศจากบุหรี่ ควรมีพนักงานดูแลอย่างเคร่งครัด 1
ห้องน้ำ ไม่มีความสะอาดเลยเรียกได้ว่า สกปรกมากกกกกกกกกกก เหม็นมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ขอให้ทางคณะปรับปรุงอย่างมากเลย 1
อยากให้มีการปรับปรุงในส่วนของห้องน้ำด้วยค่ะ 1
ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ห้องน้ำเปิดใช้ห้องเดียว ห้องเรียนแอร์ไม่เย็น 1
เนื่องจากนักศึกษาสูบบุหรี่ในห้องน้ำจำนวนมาก จึงมีกลิ่นรบกวนอย่างมากควรปรับปรุงด่วน ส่วนห้องบางห้องแอร์ก็ไม่ดี มูลี่ตรงหน้าต่างพังแล้วไม่สามารถปรับใช้งานได้ 1
ห้องน้ำชายคณะวิทย์เสียทุกชั้น บางห้องประตูหาย ชักโครกใช้ไม่ได้ ไม่เคยพัฒนาให้ดีขึ้นเลย ประเมินทุกครั้งผลลัพท์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ฝ่ายอาคารไม่เคยติดต่อช่างมาซ่อมบำรุง เสียยังไงยังงั้น ไม่รู้จะจ้างมาทำไม ผลาญงบเปล่าๆ 1
ข้อเสนอแนะ 1 ตอนนี้ห้องน้ำตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องน้ำใช้งานไม่ได้ทุกชั้น ประตูห้องน้ำล็อกได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็อกน้ำใช้งานไม่เพียงพอต่อแต่ละชั้นเรียน แถมห้องน้ำบ้างชั้นก็ล๊อกไม่ให้ใช้ด้วยจึงทำให้นักศึกษาต้องลงไปชั้นอื่นเพื่อใช้ห้องน้ำหรือเดินไปตึกอื่นๆ อยากทราบว่าห้องน้ำจะทำใหม่เมื่อครับตอนนี้นักศึกษาใช้ห้องน้ำไม่เต็มทีเลย 2 ห้องเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีห้องเรียนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้งานได้เพราะเนื่องจะการน้ำไหลจากดานฟ้า ทำให้นั้นมีแต่เชื้อโรคทั้งนั้นหมด จึงทำให้ห้องเรียนสาขาไม่เพียงพอในการเรียน จึงอยากให้รีบทำห้องเพื่อนักศึกษาเข้ามาได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบ 3 การให้บริการของพนังงานคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ การให้บริการไม่เต็มใจให้บริการ นักศึกษาบ้างท่านจะไปหางานสหกิจทำแต่ทางฝ่ายวิชาการออกเอกสารช้ามากว่าจะได้รอไป2สัปดาห์ ทำให้ทางบริษัทการรับสมัครที่ฝึกงานเต็มก่อนที่นักศึกษาไปสมัครอีก อยากสามารถว่าใบรับรองกับใบขอความอนุเคราะห์ทำไม่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกไปจริงจะต้องเป็นลายเซ็นคนบดีจริงๆ แล้วอันที่รอรับใบเพื่ออะไรกันแน่ ถ้าคิดว่าเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกวัน2วันก็ได้แล้ว อยากให้ผู้ใหญ่แก้ไขด้วยนะครับ 4 สนามกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีต้องไปใช้คณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนวัดเขมา หรือโรงไฟฟ้า เพื่อในการซ้อมกีฬาภายในทำให้ทางคณะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการเช่าสนามในการซ้อม ผมอยากให้ท่านรีบทำลานบริเวณด้านหลังอาคารตึกวิทยาศาสตร์ ให้เป็นลานกีฬาได้และเป็นลานทำกิจกรรมไปในตัวด้วยเพื่อไม่ให้นักศึกษาอยู่ห่างไกลจากสายตาเจ้าหน้าที่และอาจารย์ 5 ตอนนี้ชั้น 9 ไฟฟ้าไม่มีความสว่างแต่อย่างได้ ทำให้นักศึกษาต้องลงใช้ชั้น1 ในการอ่านหนังสือหรือทำการบ้าน 6 การใช้ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ ทางคนบดีไม่ให้นักศึกษาใช้หรือเจ้าหน้าที่ใช้งานเพราะเนื่องจากเครื่องเสียงราคา570000 กลัวว่าจะโดนขโมย ผมอยากถามท่านว่าแล้วจะสร้างมาเพื่อตั้งโชว์หรอกครับ ห้องเล็กอย่างกับรูหนูเล่นใช้เครื่องเสียงแพงขนาดนี้ แล้วมันคุมราคากันไหม ผมก็อยากให้อธิการมาตรวจสอบเรื่องนี้ด่วน เพราะห้องนั้นก็คือเงินค่าเทมอผมทั้งนั้นเลย 1
ห้องน้ำอยากให้ปรับปรุงมากๆครับ เวลาปวดขี้ต้องเดินจากตึกวิทยไปตึกโรงอาหาร 1
ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลย ห้องหรือสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมก็ไม่มี ไม่ที่จะอยู่แล้วคะพูดตรงๆ 1
ไม่มีสถานทีให้พวกหนูทำการบ้านเลย ไม่มีห้องเลยคะ 1
เรื่องของกิจกรรมของนักศึกษา ผมอยากทราบท่านคณบดีคิดอย่างไงครับ เวลาพวกผมเสนอกิจกรรมภายในคณะท่านไม่ยอมเซ็นให้เงินกิจกรรมพวกก็หามากันเองทั้งหมด ยังไม่ได้ขอตังจากท่านเลยซะบาท แล้วทำไม่ไมอนุมัติละครับ ถ้าความคิดท่านคิดเพื่อกินเงินพวกผม ผมรู้อยู่แล้วว่าทีานกินพวกผมไปกันเวลาเงินทำกิจกรรมให้นักศึกษาน้อยมาก แล้วค่าเทอมที่พวกจ่ายไปเอาไปเข้ากระเป๋าตังท่านหรอก ผมเห็นคณะอื่นมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกไปด้วยกัน พวกมีแต่แค่ไปร่วมงานอย่างเดียวแต่ไม่เคยที่ได้จัดงานแบบอย่างเค้าบ้างเลย "ผมอยากจะถามท่านคณบดีว่าท่านโกหกพวกกันทำไม ผมขำได้ว่าท่านจะเลี้ยงพวกเนื่องจากชนะเลิศกองเชียน์ภายในปี2557 ท่านบอกต่อหน้าอธิการบอดีว่าจะเลี้ยง15000 ทั้งคณะแต่ทำไมท่านยังเก็บตังเจ้าหย้าที่ด้วยละ กว่าจะได้แชมป์รู้ไมเจ้าหน้าที่เค้าออกตังเพื่อให้คณะมีชื่อเสียงในมหาลัย แต่ท่านมาโกหกนักศึกษาว่าไม่ได้15000 บอกเลี้ยงแค่10000เดียว นั้นหมายความว่าท่านทำงานเพื่อส่วนตัวเองไม่ทำงานเพื่อคณะเลย ". การใช้รถตู้คณะวิทยาศาสตร์ ผมรู้ว่ามี2คัน คันหนึ่งรถของท่านอันนี้ผมเข้าใจ แต่อีกคนเนี่ยไม่มีใครใช้เลย แล้วเวลานักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ยืมใช้เพื่อไปทำกิจกรรมต่างที่ ท่านบอกว่าไม่ให้ใช้แล้วหมายความว่าท่านจะนั่งรอสองคันไปทำงานหรอก รู้บ้างไมนักศึกษาจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อไปทำกิจกรรมต่างที่เป็นจำนวนมาก ขอให้อธิการบอดีช่วยดูหน่อยนะครับ ห้องทำกิจกรรมชั้น1จำนวน2ห้องตอนนี้นักศึกษาไม่มีใช้งาน ในการทำกิจกรรมแล้วการติวหนังสืออ่านหนังสือและผ่อนคายจากการเรียน แต่ท่านให้สาขาวัสดุศาสตร์เอาไปใช้ ผมถามท่านว่าสาขาวัสดุศาสตร์นั้มีจำนวนนักศึกษากี่คนกันแน่ เห็นรุ่นแรกเหลืออยู่3คนเอง แล้วจำนวนที่รับมายังไม่ถึง15คนเลย ผมขอท่านอธิการบอดีเรื่องหนึ่งครับ อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมวิทยาเขตพระนครเหนือบ้างครับตอนนี้มีแต่ความเงียบเหงา ผมอาจจะอยู่ไกลจากท่านมากแต่ทางท่านไม่เคยที่จะมองทางผมเลย บ้างที่พวกผมก็ลำบากที่จะต้องไปทำกิจกรรมกับวิทยาเขตอื่น อยากให้ท่านช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ """""""""""ท่านคณบดีครับผมรู้ว่าท่านสามารถความริดเห็นพวกนี้ได้แต่ลืมไปพวกผมบันทึกข้อมูลแสดงความคิดเห็นแล้วครับ ท่านจะใช้สายในการลบก็ตามพวกผมก็สามารถส่งไปหาท่านอธิการบอดีได้เหมือนกัน"""""""""""""" 1
อยากให้มีพัดลมติดตามหน้าห้องแต่ละชั้น ของตึกคณะวิทย์ครับ 1
สภาพแวดล้อมภายในดูแย่มาก ไม่เหมาะแก่การเรียน ทรัพยากรต่างๆก็ไม่พอใช้ไม่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ห้องน้ำก็ไม่มีกอนปิด คณะวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีสิ่งแวดล้อมเลย อยากให้พิจารณาให้มากๆ อุปกรณ์ไอที ต่างๆก็ไม่มีพร้อมสอน นศ. ถึงผู้สอนจะมีประสิทธิภาพแค่ไหน แต่ก็คงไม่อยากมีใครเข้ามาเรียนหรอก เพราะสภาพแวดล้อมแย่มากไม่มีความสะดวก ไม่สมกับเป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลย 1
อยากให้ดำเนินการปรับปรุงห้อง 9901 ติดไฟด้านนอกให้ครบทุกดวง เพราะด้านนอกที่มีโต๊ะให้นักศึกษานั่งค่อนข้างมืด 1
ห้องน้ำสกปรกสุดๆ นศ.ชอบมาสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ชักโครก โถปัสสาวะก็ไม่ดี เปลี่ยนเถอะนะขอร้อง 1
ช่วยเอางบประมาณมาพัฒนาหน่อยเถอะ ขอร้อง ห้องน้ำสกปรกห่วยแตกมากมายอ่ะ 1
น้ำห้องแย่มากค่ะ มีกลิ่นและ สกปรก ตลอดเวลา ลักษณะโถส้วมก็เก่ามาก ที่อ้างล้างมือก็สกปรก มาก อยากให้ปรับปรุงมาก ห้องประชุมก็ปรับปรุงใหม่ดีแล้ว อยากให้ปรับปรุง ห้องน้ำด้วยค่ะ เพราะว่า เป็นที่ที่ นักศึกษาต้องใช้เป็นประจำ และ จำเป็นต้องใช้ค่ะ กลอนประตูก็เก่ามาก อยากให้มีปลั๊กไฟ ที่ส่วนกลางมากกว่านี้ เวลาน้ำ โน้ตบุคส่วนตัวไปทำโครงงานหรือ การบ้าน จำเป็นต้องใช้ปลั๊กไฟ ค่ะ 1
ควรแก้ไขห้องน้ำอย่าเร่งด่วน โถสุขภัณฑ์ควรปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้น และ ระบบที่ฉีดน้ำ และ ในห้องน้ำมีกลิ่นของบุหรี่ ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก และ มีนั่งศึกษาบางกลุ่มที่เข้าไปสูบบุหรี่เป็นกลุ่มเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้อย่างสะดวก และห้องน้ำมทีกลิ่นอับมากถึงมากที่สุด 1
ห้องนํ้าสกปรกมากปรับปรุงด้วย สัญญาณ Wifi ไม่ค่อยมีเลยบางพื้นที่ปรับปรุงด้วย 1
- ห้องน้ำสะอาดเป็นบางที่ บางที่ก็มีแม่บ้านดูแลตลอดห้องน้ำสะอาดตลอดเวลา แต่บางที่กลับไม่ใครดูแลเลย ไม่ยุติธรรม - สัญญาณอินเตอร์เน็ตก็มีเป็นบางจุด โดยเฉพาะในห้องเรียนบางห้องไม่มีเลย ทั้งที่ตอนอยู่หน้าประตูห้องเรียนก็ยังเล่นได้ พอเข้าาห้องเรียน กลับสัญญาณอับ จะทำงานก็ทำไม่ได้ ควรปรับปรุง - โรงอาหาร บางทีก็แบ่งแยกจนไม่มีที่จะนั่ง มันควรจะนั่งได้ทุกคนเท่าเทียมกันหรือเปล่า ไม่ฝใช่ตรงนี้ตรงนั้นเป็นของสาขาไหนโดยเฉพาะ ก็ไม่เข้าใจ ทำไมแค่จะนั่งกินข้าวถึงโดนไล่ หาว่าไปแย่งที่เขานั่ง ทั้งที่ก็มาก่อน โต๊ะก็ว่าง - บางสถานที่ใช้ได้เฉพาะคณะหรือเปล่า บางทีก็เหมือนจ่ายค่าเทอมมาเท่ากัน แต่สิทธิในมหาลัยไม่เท่าเทียมเลย ทั้งที่มหาลัยก็ไม่ได้ใหญ่มากจนต้องแบ่งสถานที่กันใช้หรือเปล่าอันนี้ไม่เข้าใจ *** ขอขอบคุณที่ให้แสดงความคิดเห็นนะคะ รู้สึกมานานแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ เหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ หรืออะไรก็ไม่รู้ ^^ *** 1
ห้องน้ำชั้น 9 ตึกอนุสรณ์ 40 ปี แย่มากกกกก 1
สนามกีฬาของคณะวิทยาศาสตร์ไม่มี 1
เพิ่มจุดwifi ให้ทั่วถึง เรียนสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่ไม่สามารถใช้wifiได้เลย สัญญาณอ่อนมาก 1