Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ วันที่ 2 ศูนย์เทเวศร์คึกคัก

กองสื่อสารองค์กรและกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์เทเวศร์ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก พร้อมรับของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การโพสต์ภาพถ่ายรักษ์โลกลงเฟชบุ๊ก การตอบคำถามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชิงรางวัล และชมการแสดงชุดเซิ้งโปงลาง จากชมรมศิลปะการแสดง เมื่อวันที่ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร Roadshow ประเดิมที่แรกศูนย์พระนครเหนือ เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กองสื่อสารองค์กรและกองพัฒนานักศึกษา ได้จัด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย อาทิ การโพสต์ภาพถ่ายรักษ์โลกลงเฟชบุ๊ก การตอบคำถามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชิงรางวัล และชมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง และพบกับ Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ครั้งที่ 2 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร MOU 5 สถานประกอบการ ขับเคลื่อนวิชาการผลิตบัณฑิตคุณภาพก้าวทันยุค 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย คุณรัชดาภร อับดุลลา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท, พญ.บุษยา เตชะเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, คุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี ผู้ประกอบการร้านมาลัยวรรณ, คุณจุไรอร ชิมะลาวงค์ ผู้จัดการบริษัทบุษกร Continue Reading →

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ที่ได้รับรางวัลการออกแบบเครื่องแต่งกายชายยอดเยี่ยม จากการประกวด fashion show Young Designer Awards 2018 รวมทั้งนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภททีม จากการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชะนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการประกวดด้วย ณ ศูนย์เทเวศร์ ราชมงคลพระนคร

มทร.พระนคร จับมือ 7 มหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ-เอกชน ร่วมหารือ กฟผ. บูรณาการงานวิจัยด้านพลังงาน “โซล่าร์เซลล์ทุ่นลอยสำหรับทะเล”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน อ.สุวีณา รุ่งโรจน์รัตนากร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ อาจารย์-นักวิจัยจาก 7 มหาวิทยาลัย และองค์กรภาครัฐ เอกชน ร่วมประชุมหารือ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) โดยมี ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ (ช.อวม.) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ดร.ชนะพันธ์ คงนาม ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และทีมบุคลากรด้านพลังงาน Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือหลักสูตรวิศวกรรมการบิน ร่วมกับ University of South Australia

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Campbell, Head of School of Engineering และ Mr. Nelson Ng, Manager, International Business Development IT & Engineering จาก University of South Australia เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ตามรอยพ่อ…ศึกษา “ศาสตร์แห่งพระราชา”

โครงการ “ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ พระราชนิพนธ์พระมหาชนก กับ ราชมงคล โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา นักศึกษาได้ทัศนศึกษาภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์กสิกรรมโดยนำองค์ความรู้เรื่องพืชพรรณที่ได้จากวิทยากร ออกตระเวนหาพืชสมุนไพร ผักสวนครัว ใช้สุ่มหาปลามาประกอบเป็นอาหารเย็นฝีมือตนเอง และปลูกต้นไม้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สบู่สมุนไพร และ น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ณ ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Continue Reading →

นักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้มอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว โดยในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่ง สำนักงานเขตกรุงเทพได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ทั้งนี้ ผศ.ยุทธภูมิ Continue Reading →

นศ.คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รายการ Fruits and Vegetable Carving Free Style ในงาน Andaman Hotelier Competition Chef Challage 2018 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ Homework Phuket

ราชมงคลพระนคร จับมือ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านโรงแรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคุณพิทยาคม ยังสุขสถาพร ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (Vince Hotel Bangkok Pratunam) เพื่อร่วมมือกับสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ในการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ โรงแรมวินซ์ Continue Reading →