คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครอาจารย์ 11 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 11 อัตรา สอบถามเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร โทร 02 665 3555 ต่อ 2109

  • รายละเอียดการสมัคร Click
  • ใบสมัคร Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *