ราชมงคลพระนคร Roadshow ประเดิมที่แรกศูนย์พระนครเหนือ เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กองสื่อสารองค์กรและกองพัฒนานักศึกษา ได้จัด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ระยะ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พระนครเหนือ โดยมี รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธาน ซึ่งมีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัลมากมาย อาทิ การโพสต์ภาพถ่ายรักษ์โลกลงเฟชบุ๊ก การตอบคำถามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชิงรางวัล และชมการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดง และพบกับ Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เทเวศร์ พรุ่งนี้ เวลา 11.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *