ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 3 อัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
  • ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สังกัดสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา
  • ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสถาบันภาษา

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 11 – 26 กรกฎาคม 2561 โดยเว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ hrm.offpre.rmutp.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *