ราชมงคลพระนคร ตามรอยพ่อ…ศึกษา “ศาสตร์แห่งพระราชา”

โครงการ “ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ พระราชนิพนธ์พระมหาชนก กับ ราชมงคล โดยอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา นักศึกษาได้ทัศนศึกษาภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์กสิกรรมโดยนำองค์ความรู้เรื่องพืชพรรณที่ได้จากวิทยากร ออกตระเวนหาพืชสมุนไพร ผักสวนครัว ใช้สุ่มหาปลามาประกอบเป็นอาหารเย็นฝีมือตนเอง และปลูกต้นไม้ ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สบู่สมุนไพร และ น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ณ ศูนย์กสิกรรม ธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *