นศ.คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รายการ Fruits and Vegetable Carving Free Style ในงาน Andaman Hotelier Competition Chef Challage 2018 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ Homework Phuket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *