พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

รับปริญญา ราชมงคลพระนคร

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306

สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *