เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ตั้งอยู่เลขที่ 399 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 282 9009 – 15 ต่อ 6303, 6304 ตั้งอยู่ติดกับตลาดเทเวศร์ ใกล้กับสโมสรทหารบก สี่เสาเทเวศร์

ด้านหน้าทางเข้าศูนย์เทเวศร์

ด้านหน้าทางเข้าศูนย์เทเวศร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 828 9009 ตั้งอยู่ในเขตวัดเทวราชกุญชร สุดถนนศรีอยุธยาขาออก ด้านหลังหอสมุดแห่งชาติ

ทางเข้าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทางเข้าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ตารางการเดินทางด้วยรถโดยสาร (ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช)
เส้นทาง หมายเลขรถโดยสาร หมายเหตุ
ปากเกร็ด , แยกติวานนท์ 32, ปอ.32, 33, 505 จุดเริ่มต้นคือปากเกร็ด
ท่าน้ำนนท์ , เมเจอร์นนท์,ร.ร.สตรีนนท์, มจพ.พระนครเหนือ 32, 33, 64 จุดเริ่มต้นคือท่าน้ำนนท์ , ฝั่งหน้าเมเจอร์นนท์ , ฝั่งตรงข้าม ร.ร.สตรีนนท์ , ฝั่ง มจพ.พระนครเหนือ
หมอชิตใหม่ , รัชโยธิน-เซ็นทรัลลาดพร้าวตลาดนัดจตุจักร,แยกสะพานควาย 3, ปอ.3, ปอ.524 ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว , ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร
วัดสร้อยทอง 32, 33, 49, 64 ฝั่งตรงข้ามวัดสร้อยทอง
แยกประชานุกูล 16, ปอ.16, 49, ปอ.49 ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกวงศ์สว่าง
Big C วงศ์สว่าง , วัดเสาหิน 49 ฝั่งเดียวกับ Big C และวัดเสาหิน
ท่าน้ำนนท์ , แยกวงศ์สว่าง , ตลาดเตาปูน 30, 65 ฝั่งเส้นทางถนนกรุงเทพฯ – นนท์
สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ 65 หน้าสถานีรถไฟฟ้า และฝั่งตลาดสดบางซื่อ
สนามม้านางเลิ้ง , สำนักงาน ก.พ. 16, 23, 53, ปอ.505 หน้า มทร.พระนคร (พณิชยการพระนคร) ตรงข้ามสนามม้านางเลิ้ง
ประตูน้ำ , พันธ์ทิพย์ , เซ็นทรัลเวิลด์ ปอ.505 ฝั่งหน้าประตูน้ำ พันธ์ทิพย์ และเซ็นทรัลเวิลด์
หัวลำโพง ,โรงพยาบาลกลาง 49 ฝั่งหน้าหัวลำโพง,โรงพยาบาลกลาง
สนามหลวง 3, 30, 64, 65
บางบัวทอง ปอ.516
บางพลัด , จรัญสนิทวงศ์ 110 ฝั่งโรงพยาบาลยันฮี โลตัสบางพลัด

** นอกจากนี้ยังสามารถโดยสารทางเรือด่วนเจ้าพระยาได้โดยลงท่าปลายทางที่ท่าเรือเทเวศร์
** หมายเลขรถโดยสารประจำทาง (เพิ่มเติม) 3 , 6 , 19 , 23 , 30 , 32 , 33 , 43 , 49 , 53 , 64 , 65 , 72 , 99 , 110 , ปอ.16 , ปอ.23 ,ปอ.32 , ปอ.33 , ปอ.505 , ปอ.64 , ปอ.516

ศูนย์พณิชยการพระนครและชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์
ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถ.พิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 282 9101 ต่อ 2106 ตั้งอยู่ตรงข้ามสนามม้านางเลิ้ง โรงเรียนราชวินิตมัธยม ฝั่งขาออกไปทำเนียบรัฐบาล

บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนราชวินิตมัธยม และ สนามม้านางเลิ้ง

บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนราชวินิตมัธยม และ สนามม้านางเลิ้ง

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
ตั้งอยู่เลขที่ 517 ถ.นครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 629 9157 ต่อ 3005 ตั้งอยู่ด้านหลังคณะบริหารธุรกิจ ติดกับธนาคาร ธกส. ฝั่ง(ซ้าย)ขาเข้าเมืองที่จะไปสนามม้านางเลิ้ง สะพานยมราช

ตารางการเดินทางด้วยรถโดยสาร (ศูนย์พณิชยการพระนครและชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
เส้นทาง หมายเลขรถโดยสาร หมายเหตุ
ปากเกร็ด , แยกติวานนท์ ปอ.505 จุดเริ่มต้นคือปากเกร็ด
หมอชิต , ประชานุกูล , Big C วงศ์สว่าง , วัดเสาหิน 5, ปอ.5 ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกวงศ์สว่าง
อู่ศรีณรงค์ , ร.ร.เทคนิควิมลฯ , ถนนประชาชื่น , แยกประชานุกูล , แยกเตาปูน 16, ปอ.16 เริ่มต้นที่อู่ศรีณรงค์ , ฝั่งตรงข้ามร.ร.เทคนิควิมลฯ , แยกประชานุกูล
อู่สำโรง,ร.พ.กล้วยน้ำไท2,ม.ศรีนคริทรวิโรฒฯ , พันธ์ทิพย์ , แยกราชเทวี 23, ปอ.23
ประตูน้ำ , พันธ์ทิพย์ , เซ็นทรัลเวิลด์ ปอ.505 ฝั่งหน้าประตูน้ำ , เซ็นทรัลเวิลด์
สุรวงศ์ , มาบุญครอง 16, ปอ.16 ฝั่งหน้ามาบุญครอง
สำเพ็ง 5, ปอ.5 ฝั่งตรงข้าม มทร.รัตนโกสินทร์

** หมายเลขรถโดยสารประจำทาง (เพิ่มเติม) 5, 10, 16, 23, 99, 201, 157, ปอ.16, ปอ.23, ปอ.157, ปอ.505,ปอ.509, ปอ.171

ศูนย์พระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งอยู่เลขที่ 1381 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02 585 0690 ต่อ 2486 ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานพระราม 7 ฝั่งขาออกที่จะไปจังหวัดนนทบุรี ติดกับบริษัทปูนซีเมนต์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด้านหน้าทางเข้าศูนย์พระนครเหนือ

ด้านหน้าทางเข้าศูนย์พระนครเหนือ

ตารางการเดินทางด้วยรถโดยสาร (ศูนย์พระนครเหนือ)
เส้นทาง หมายเลขรถโดยสาร หมายเหตุ
ปากเกร็ด , แยกติวานนท์ 32, 33 จุดเริ่มต้นคือปากเกร็ด
โรงพยาบาลศรีธัญญา , แยกติวานนท์ , ท่าน้ำนนท์ 32, 33, 64, 97, 203 ** ฝั่งเดียวกับ ร.พ.ศรีธัญญา , ฝั่งตรงข้าม Big C ติวานนท์
วัดทินกร 32, 33, 175, 203, 543 **ฝั่งตรงข้ามวัดทินกร
วัดสร้อยทอง 32, 33, 64, 117 **ฝั่งเดียวกับวัดสร้อยทอง
วัดพระศรีฯบางเขน , แยกเกษตร , เมเจอร์รัชโยธิน, แยกประชานุกูล 543 **ฝั่งตรงข้ามวัดพระศรีฯบางเขน , ฝั่งตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธิน
Big C วงศ์สว่าง ,วัดเสาหิน 543, 97, ปอ.97 **ฝั่งหน้า Big C วงศ์สว่าง , ฝั่งหน้าวัดเสาหิน
อนุสาวรีย์ชัยฯ , แยกสะพานควาย , สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ , ตลาดเตาปูน 97, ปอ.97
อนุสาวรีย์ชัยฯ , แยกสะพานควาย , แยกปฏิพัทธ์ , แยกเกียกกาย , แยกบางโพ 117
สนามหลวง 32, 33, 64, 203

** หมายเลขรถโดยสารประจำทาง (เพิ่มเติม) 90, 97, 117, 175, 203, 543, ปอ.6, ปอ.33,ปอ.49, ปอ.9

หากต้องการเดินทางไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้เส้นทางที่มุ่งหน้าไปสะพานพระรามเจ็ด (เส้นทางตั้งแต่หน้าหอสมุดแห่งชาติไปจนถึงแยกสะพานซังฮี้เป็นเส้นทาง Bus lanes) เมื่อถึงสะพานพระรามเจ็ดแล้วให้ขับผ่านใต้สะพานซึ่งเป็นทางโค้งแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกตรงบริเวณหน้า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากนั้นเตรียมชิดซ้ายเพื่อเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะเทคโนลีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
จากเส้นทางสนามหลวง บางลำภู เยาวราช จะต้องขับผ่านหน้าธนาคารแห่งประเทศไทย ข้ามสี่แยกไฟแดง(ทางไปท่าน้ำเทเวศร์) และเมื่อขับข้ามสะพานเทเวศร์เตรียมชิดซ้ายเข้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตรงประตูทางเข้า แต่หากต้องการไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ & คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบให้ขับรถตรงเลยไปจะผ่านป้ายรถเมล์หน้าคณะ – ประตูทางออก และเมื่อผ่านหน้าร้านใบตองกะทองหลางให้เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

สี่แยกไฟแดง (ทางไปท่าน้ำเทเวศร์)

สี่แยกไฟแดง (ทางไปท่าน้ำเทเวศร์)

สะพานเทเวศรนฤมิตร

สะพานเทเวศรนฤมิตร

บริเวณหน้าตลาดเทวราชซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บริเวณหน้าตลาดเทวราชซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้านหน้าศูนย์เทเวศร์

ด้านหน้าศูนย์เทเวศร์

หากต้องการเดินทางไปยัง คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้เลี้ยวขวาหน้าร้านใบตองกะทองหลางจากนั้นขับตรงผ่านสี่แยกไฟแดงผ่านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสำนักงาน ก.พ. ผ่านหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วขับข้ามแยกไฟแดงชิดขวาตรงไปกลับรถ ชิดซ้ายเข้าคณะบริหารธุรกิจ

ภาพแผนที่เส้นทางการเดินทางระหว่างคณะทั้ง 9 คณะ

ภาพแผนที่เส้นทางการเดินทางระหว่างคณะทั้ง 9 คณะ

สามารถสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ที่ e-mail: noc@live.rmup.ac.th