สื่อสารฯ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต 2561

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 1 […]