แจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)

ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2538  โดยมีหลักเกณฑ์ดังแนบ หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร)  

ราชมงคลพระนคร เจรจาความร่วมมือ Hokkaido Information University

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินทางไป  Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมการเรียน การสอน พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือ 

ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวณสี่แยกราชประสงค์และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวณสี่แยกราชประสงค์เมื่อค่ำที่ผ่านมา และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน

อดีตเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ราชมงคลพระนคร

อดีตเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย Ms. Rosalinda  V. Tirona และ Dr. Teresita Paed- Pedrajas ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ ในฐานะตัวแทนของ the World Council for Curriculum and Instruction International Executive Board เข้าเยี่ยมชม ราชมงคลพระนคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวน ผู้บริหาร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ปฏิบัติงาน “Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า รวมทั้งผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพศ. และนักศึกษาจิตอาสา จาก 9 คณะ รวมทั้งสิ้น 53 คน ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการรับลงทะเบียนและจัดขบวน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือการบินไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการ ร่วมกับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน โดยมีคุณวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและปฏิบัติการ รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน และคุณสุชาดา ติยะวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและพัฒนาบุคลากร บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กับ บริษัทการบินไทย Continue Reading →

ราชมงคลพระนครจัดโครงการ สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เผยนโยบายการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “สองมือน้องเพื่อคลองสะอาด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ บริเวณรอบคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 14 สิงหาคม 2558 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า ประเพณีรับน้องถูกจัดขึ้นมาหวังสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่สืบทอดประเพณีนี้มาอย่างยาวนาน แต่จากข่าวการรับน้องที่รุนแรงตามหน้าหนังสือพิมพ์ทำให้ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ทางมหาวิทยาลัยจึงตอบรับ นโยบายโดยจัดโครงการสองมือน้อง…เพื่อคลองสะอาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกสำนึกจิตอาสาการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพาน้องเก็บขยะบริเวณรอบคลองผดุงกรุงเกษม หวังสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยรอบและเน้นกระชับความสนิทสนมกลมเกลียวกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องมากยิ่งขึ้น Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร น้อมดวงใจถวายพระพร ๑๒ สิงหา มหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๓ พรรษา มหาราชินี

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  ๑๒  สิงหามหามงคล  เฉลิมพระชนม์  ๘๓  พรรษา   มหาราชินี  โดยนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป  สวดเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม  ทั้งนี้ยังได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดการ์ดวันแม่ พร้อมคำบรรยายบอกรักแม่  ในระดับมัธยมศึกษา Continue Reading →

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดมสมองสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเป็นการระดมสมองจากผู้บริหาร และคณะวิชาของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ“ความสำคัญของการสื่อสารองค์กร”คุณสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของ การสร้างตราสินค้า” และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน หัวหน้าข่าวการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ให้เกียรติ Continue Reading →