ปิดฉากอย่างสวยงาม พระนครเกมส์ครั้งที่ 10 บริหารฯ เจ้าเหรียญทอง

  ปิดฉาก “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 10″  โดยผลสรุปของการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่ 1.คะแนนรวมกีฬาทุกประเภท – ชนะเลิศ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ (28 ทอง 15 เงิน 11 ทองแดง) – รองอันดับ 1 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ (9 ทอง 9 เงิน 14 ทองแดง) – รองอันดับ Continue Reading →

ราชมงคลพระนครจัดแข่งขันกีฬา ”พระนครเกมส์”ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงานกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 ขึ้นโดยจัดให้มีการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ลีลาศ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสนามกีฬาภายนอก ระหว่างวันที่ Continue Reading →

แจ้งการขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) เพิ่มเติม รอบที่ 2

          ด้วยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) ให้แก่นักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ.2538 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ (การเกณฑ์ทหาร) เพิ่มเติม รอบที่ ๒   หลักเกณฑ์  มีดังนี้ อายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ (ให้นับปี พ.ศ. ที่เกิด) มีอายุไม่เกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ Continue Reading →

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน  รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ ดังนี้  http://admis.rmutp.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ถึง วันที่  12  พฤศจิกายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-665-3777 , ต่อ 6302-9 , 6409 Continue Reading →

คหกรรมฯชนะเลิศการแกะสลัก ระดับประเทศไทย คว้าถ้วยรางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ.ศักรินทร์  หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  ร่วมด้วยศิษย์เก่าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ชนะเลิศการประกวดการแกะสลักผักผลไม้ผสานงานใบตองระดับประเทศ  ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ในงาน Siam Festival 2015 เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์

อาจารย์คหกรรมให้สัมภาษณ์ความรู้ด้านอาหาร รายการสุข สุด สุด ประเทศไทย ช่อง 5

      บริษัท สฤษดิ์อักษรา จำกัด ผู้ผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับธัญพืชบรรจุกระป๋องให้กับรายการ สุข สุด สุด ประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  เข้าสัมภาษณ์อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับความรู้ด้านโภชนาการอาหารและคุณภาพอาหาร  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ให้สัมภาษณ์   และความรู้เกี่ยวกับตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและข้อสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร  โดยมีว่าที่ร้อยตรีเขม  อภิภัทรวโรดม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ให้สัมภาษณ์  เมื่อ 26 ตุลาคม 2558 ณ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร…สร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นสร้างความรักและสามัคคี

      รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยกองพัฒนานักศึกษาและกองกลางจับมือเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยให้บุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในเรื่องดังกล่าว ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าแจ้งรายละเอียดว่าเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจาก 1.พันเอกพอพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล ผู้อำนวยการกองกิจการมวลชน สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก 2.พันตำรวจเอกมนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน 3.พันตำรวจเอกธนันท์ธร Continue Reading →