โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) และโครงการการเตรียมความพร้อมประสิทธิภาพและจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2558 ณ อาคาร 2  ห้องคณะบริหาธุรกิจ  เรียนและสอบ 3,000 บาท ( 25 ชั่วโมง พร้อมอาหารว่าง) ระหว่างวันที่ 2 – 15 มิ.ย. 2558  เวลา 17.00 – 19.00 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยเนปาล

รศ.สุภัทราโกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) กล่าวแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและแสดงความห่วงใยแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากในการนี้มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยดังกล่าว สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมเงินส่งมาที่กองกลาง หรือบริจาคเงินที่บัญชีออมทรัพย์ มทร.พระนคร “เงินบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 880-717-1700 ธนาคารกรุงเทพ สาขามทร.พระนครและมหาวิทยาลัยจะส่งมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านทางสถานทูตเนปาลต่อไป ภาพ:โพสทูเดย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและขอแสดงความห่วงใยแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล และกลุ่มประเทศข้างเคียง Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Continue Reading →

ศิษย์เก่าราชมงคลพระนครคว้ารางวัล Miss Sexy Star “ชุดว่ายน้ำ” จากเวที Miss Tiffany 2015.

ขอแสดงความยินดีกับ “แซน”พิมพ์นารา อธิพัฒน์เดชากร ศิษย์เก่า RMUTP รุ่น 6 จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารางวัล Miss Sexy Star “ชุดว่ายน้ำ” จากเวที Miss Tiffany 2015. ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมิสทิฟฟานี 2558 ซึ่งทั้งเก่ง&ดี มีความสามารถหลายด้าน มีความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่เรียน จนเป็นศิษย์เก่า. ขอเชิญชาวราชมงคลพระนคร ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ได้รับมงกุฎอันทรงเกียรติ เป็น “Miss Tiffany Continue Reading →

นศ. ปริญญาโท คณะสื่อสารฯ ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาการพัฒนา OTOP สู่ความยั่งยืน

นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 5 สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ราชมงคลพระนคร) จัดโครงการสัมมนาการพัฒนา OTOP สู่ความยั่งยืน โดยถ่ายถอดความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ นำเสนอแผนการสื่อสารการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรมวกเหล็ก และสัมภาษณ์พิเศษคุณธีรเชษฐ ศรีธวัชพงศ์ เจ้าของกิจการข้าวแกงบ้านสวน ร้านขายของฝากชื่อดังของจังหวัดอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับผลิตภัณฑ์ของชุมชน และพัฒนาเครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมสำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าและรองรับกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสวนริมเขา ต. ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 โดยมีสมาชิก OTOP ในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมสัมมนา Continue Reading →

สัมมนา “แจ๊ส Festivial” อยากเฟี้ยวต้องเลี้ยวมา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดสัมมนา “แจ๊ส Festivial” อยากเฟี้ยวต้องเลี้ยวมา สัมมนานอกตำรา ท้าคนซ่ามาร่วมงาน โดยวิทยากร คุณผดุง ทรงแสง (แจ๊ส ชวนชื่น) นักแสดงตลกมากความสามารถที่มาพร้อมกับความฮา และสาระมากมาย บอกเล่าประสบการณ์การทำงาน แง่คิดดีๆ ให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

“คนรับดีใจ คนให้มีความสุข”แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี

คนรับดีใจ คนให้มีความสุข อาจารย์จุติพร ปริญโญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาในรายวิชาการตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดเชิงสนับสนุน จัดโครงการ “คนรับดีใจ คนให้มีความสุข” เพื่อแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี เด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิเศษ ด้วยการวาดภาพ แสดงนิทาน บริจาคสิ่งของ และมอบเงินทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ บ้านราชวดี (ชาย) สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ราชมงคลพระนคร เปลี่ยนโฉมเว็บไซต์ใหม่

รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีด้านสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมหัวข้อ “การจัดช่องทางการสื่อสารองค์กร” ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา & นัดพบสถานประกอบการ ราชมงคลพระนคร ปี 2558

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลนัดพบสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายน 2558 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษ นิทรรศการตำแหน่งงานว่าง บริการทดสอบความถนัดด้านอาชีพ บริการรับสมัครงานกับสถานประกอบการกว่า 100 บริษัท เป็นต้น

อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ“หนังสือให้น้องฉลอง 60 พรรษา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคหนังสือในโครงการ“หนังสือให้น้องฉลอง 60 พรรษา”เพื่อบริจาคให้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ซึ่งเป็นโรงเรียนขาดแคลนยังไม่หนังสือ โดยจะส่งมอบหนังสือ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

รศ.สุภัทรา เปิดนิทรรศการวิชาการ“เปิดโลกท่องเที่ยวและการโรงแรม”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดนิทรรศการวิชาการ“เปิดโลกท่องเที่ยวและการโรงแรม” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี คณะบริหารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2558