ราชมงคลพระนคร รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ ทะยานสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติผลักดันแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (RMUTP Retreat) ระหว่างวันที่ 1- 2 กันยายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ก้าวสู่สถาบันการศึกษาที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนคุณภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นองค์กรแห่งการสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพคน เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีคุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยยุค 4.0 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือสิงห์ยิ้ม พัฒนาวิชาการ

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับคุณกฤช นฤสิงห์สำราญ ประธานกรรมกลุ่ม บริษัทสิงห์ยิ้ม และ เอสวายจี โอล์ดดิง คอมพานี รวมถึงบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง เพื่อร่วมมือพัฒนาวิชาการโดยในอนาคตจะเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาร่วมพัฒนางานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในระบบฟาร์ม และเปิดโอกาสให้บัณฑิตได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำปานะ และพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ในวันที่ 11 Continue Reading →

ราชมงคลพระนครร่วมกิจกรรมของ “ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของ “ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน” โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดอภิบาลรักษาให้ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr. Lester Khoo, Director of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการร่วมมือด้านวิชาการ มีการส่งนักศึกษาเพื่อไปสหกิจศึกษา การจัดทำหลักสูตร ด้านการจัดอบรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ Continue Reading →

ประกาศเครือข่าย UniNet ขัดข้องทำให้ระบบ Internet มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับแจ้งจากทาง Uninet ว่าสายไฟเบอร์ออฟติก ที่ Link จากมหาวิทยาลัยไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  มีสายไฟเบอร์ขาดที่ถนนราชดำเนิน  เป็นเหตุให้  Internet ที่ ศูนย์เทเวศร์ และ ศูนย์โชติเวชไม่สามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกได้แต่ยังคงใช้งานระบบเครือข่ายภายในของ มทร.พระนคร ได้ตามปกติ   สำหรับศูนย์พณิชยการพระนคร และ ศูนย์พระนครเหนือนั้นสามารถใช้งานเครือข่ายภายนอกได้ปกติแต่เครือข่ายภายในไม่สามารถใช้งานได้  ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทาง Uninet ให้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย  

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้จัดการทีม คณะผู้ฝึกสอน ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และทีมงานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแถลงข่าวการเข้าแข่งขันกีฬาแบดมินตันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0” ผู้สนใจสามารถร่วมชมการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการบรรยายพิเศษได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม Continue Reading →

Tungtong Homemade Pet Treats ขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักน้องหมา

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คิดค้นสูตรขนมสุนัข ภายใต้ผลิตภัณฑ์ถุงทอง สำหรับสุนัขที่มีปัญหาการแพ้โปรตีนจากสัตว์ปีก ดร.ธนภพ  โสตรโยม  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสุนัขที่ตนเลี้ยงอยู่มีปัญหาเรื่องแพ้โปรตีนจากสัตว์ปีก ประกอบกับขนมสุนัขที่มีขายในต้องตลาดส่วนใหญ่ มีส่วนผสมโปรตีนที่มาจากสัตว์ปีกทั้งสิ้น จึงคิดค้นสูตรขนมสุนัขโดยใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารต่างๆ ที่สุนัขไม่สามารถทานได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมวัว โปรตีนจากสัตว์ปีก  ทั้งนี้ภาวะ “ภาวะภูมิแพ้อาหาร” ในสุนัขนั้น คือร่างกายของสุนัขจะแสดงปฏิกิริยาทางระบบภูมิคุ้มกันต่ออาหารที่กินเข้าไป เพราะร่างกายเข้าใจผิดคิดว่าอาหารที่กินเข้าไปนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน ส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการแพ้ต่างๆ ซึ่งโดยมากร่างกายจะตอบสนองต่ออาหารประเภทโปรตีน พวกเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว Continue Reading →