ราชมงคลพระนคร จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปี 2 ส่งต่ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนทรายทองวิทยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองวิทยา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด โดยครั้งนี้ได้รับจิตศรัทธาจากอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคหนังสือกว่า 1,300 เล่ม พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ อุปกรณ์การเรียน 300 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 2 จัดโดยกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ คม Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับเฟรชชี่ปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 -9มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและทราบแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการปรับตัวทั้งในการเรียนและการอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข และมุ่งแสวงหา สร้างความรู้ และการต่อยอดความรู้ ที่สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดมุ่งหมาย   Continue Reading →

รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรทบทวน Google for Education เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ได้เข้าอบรมไปแล้ว และ เปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมครั้งที่แล้ว โดยจะอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 เรื่อง ในเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที  เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 – 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ตามวันและเวลาที่สะดวก  สมัครเข้าอบรมได้ที่  แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม Continue Reading →

คหกรรมฯ คว้า 5 เหรียญ การแข่งขันแกะสลักในงาน THAIFEX 2017

นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 5 รางวัลการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2017 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่ เมื่อ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เหรียญทอง รายการ Fruits Continue Reading →

เปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิรุ่น 2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1” ของสถาบันจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จในหลักสูตรส่งเสริมวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

นศ.ราชมงคล ชนะการประกวดแผนธุรกิจโครงการ Uber CAMPUS 2017

นายปวีร์ ธรภาพพิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 ในทีมผู้ชนะเลิศอันดับ 1 Team Eighty Thousand และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท ในการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจโครงการ Uber CAMPUS 2017 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเข้าร่วมแข่งขันการวางแผนธุรกิจและการลงมือทำจริง โดยใช้ทักษะทั้งด้านธุรกิจ การตลาดและเทคโนโลยีมาขยายฐานผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์ร่วมขับให้กับ Uber และ UberEATS

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงบูดาเปสต์ เยี่ยมชมราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Ms.Prapa Vijaykadga ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์  Mr.Mate Kanoczky และ Mrs.Agnes Katailin Horvath ,Managing Director บริษัท Street Kitchen ประเทศฮังการี  ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมหารือเรื่องการจ้างงาน และสหกิจศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม “รูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”

คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรม “รูปแบบกิจกรรมการรับน้องเชิงสร้างสรรค์” โดย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ได้ทำความรู้จักกันผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับรุ่นน้องในสาขาวิชาของตนเอง รวมไปถึงการแจ้งข้อควรปฏิบัติและชี้แจงนโยบายในการรับน้องของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” มีศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มทักษะ และเติมเต็มประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้