ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร จัดนิทรรศการในงานเทศกาลสงกรานต์ นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร และนักศึกษาโชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร จำนวน 4 ชุด ได้แก่ รำซัดชาตรี รำถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบำวิชนี เซิ้งกะโป๋(กะลา) และออกร้านอาหารตำรับโชติเวช ได้แก่ ส้มตำทอด ผัดไทห่อไข่ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กระทงทอง สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน บ้านถ้ำเสือ

คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตลาดในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านถ้ำเสือผ่านสินค้า ซึ่งสินค้าที่ได้รับการพัฒนาคือ สินค้าประเภทหัตถกรรมแกะสลัก การผลิตกระเป๋าหนัง และสินค้าประเภทอาหาร โดยเน้นการสร้างตราสินค้า รูปแบบ บรรจุภัณฑ์และการทำโฮมสเตย์ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักวิจัยไทยสร้างชื่อเสียง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร (ซ้าย) ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง (กลาง) และนายอดิศักดิ์ วิริยกรรม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลนวัตกรรมโลกในงาน 45th International Exhibition on Invention of Geneva โดยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานวิจัยเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จาก Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธาน งานราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ภายในงานมีใส่บาตร พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม และจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ณ หอประชุดดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://regis.rmutp.ac.th/upload/file60/R1FINAL.pdf

สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกิจกรรมนักศึกษาของผู้นำนักศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560

พิธีเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าภาพงานร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 เพื่อเยาวชนนำไปเป็นแบบอย่าง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8–10 เมษายน 2560 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร 8 ราชมงคล เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Continue Reading →

ละครเวที ๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดงานแสดง เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” (รอบแรก) ละครเวทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ละครเวทีชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี ในโครงการ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรับชมละครเวที Continue Reading →