มทร.พระนครจับมือโอเรียนเต็ล ปั้นบัณฑิตมือโปร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังกับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และMr.Greg Liddell ผู้จัดการทั่วไปร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) สนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในโรงแรมชั้นนำ 5 ดาว เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา ตลอดจนเสริมทักษะ ประสบการณ์ให้เป็นบัณฑิตมีคุณภาพ รู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล Continue Reading →

ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยรณรงค์ให้ผู้บริหาร บุคลากร แต่งกายชุดไทยเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมการแสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี นอกจากนี้ยังจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมมทร.พระนครอาวุโส ณ ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มทร.พระนครคว้ารางวัลก่อเจดีย์ทราย พร้อมใช้วัสดุธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 44 ทีม พร้อมเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายในงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” ณ สนามเสือป่า ลานพระราชวังดุสิต โดยแนวคิดสร้างสรรค์ในการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายได้จำลองแนวคิดเขาไกรลาส ซึ่งเป็นสรวงสวรรค์ที่สถิตของเหล่าสมมุติเทพ และเป็นตัวแทนของพุทธศาสนา รวมถึงป่าหิมพานต์ และพญานาคสัตว์ในวรรณคดีไทย ที่คอยปกปักษ์รักษาบริเวณเขาไกรลาส ยอดฉัตรแสดงถึงองค์พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้การก่อพระเจดีย์ทรายเน้นการนำเสนอเชิงอนุรักษ์ “มรดกทางวัฒนธรรม : มรดกไทย” โดยใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 Continue Reading →

ฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานฉลองชัยพระนคร “เจ้าเหรียญทอง สมัยที่ 2” The Celebration RMUTP : The Two-times Champion 2018 โดยส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง และครองแชมป์กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่2 (ล้านนาเกมส์) Continue Reading →

การอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Dosing)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรออกแบบตกแต่งอาหาร (Culinary Dosing) โดยมี Mr. Andrian Woodhouse จาก Otago Polytechnic ประเทศนิวซีแลนด์เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สูตรอาหารที่แปลกใหม่ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค การสร้างนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ด้านการทำอาหาร ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า 20 คน ณ ห้องราชาวดี อาคารเอนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช เมื่อวันที่ 5 เมษายน Continue Reading →

Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ณ ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

การอบรมทำอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย กองทัพอากาศ ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ณ ประเทศเยอรมนี สิงค์โปร์ สวีเดน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ อ.นันทวัน ชมโชม อ.วรลักษณ์ ป้อมน้อย เป็นวิทยากรหลักสูตรอาหารไทย ผศ.อภิรัติ โสฬศ และอ.อนุสรณ์ ใจทน เป็นวิทยากรหลักสูตรการจัดดอกไม้ เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ทั้งนี้ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร นำร่อง Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ ศูนย์โชติเวช

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำร่องเปิด Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ รณรงค์เลิกใช้โฟมและพลาสติก ณ ศูนย์โชติเวช มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมกิจกรรมถ่ายภาพการรักษ์โลกตามแนวคิดของท่าน แล้วโพสลงเฟชบุ๊ก และแคปเจอร์ลงเฟชบุ๊กมหาวิทยาลัย ติดแฮชแท็ก #RMUTP #เลิกเพื่อรักษ์ สำหรับบุคคลที่มีจำนวนยอดไลค์มากที่สุด 2 อันดับแรก จะได้รับกระเป๋าเดินทางมหาวิทยาลัย ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมงาน Continue Reading →

รับสมัครเป็นตัวแทน เข้าร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน

ขอเชิญลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม. ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และร่วมกันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไว้ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. Continue Reading →