สรุปผลการแข่งขัน วันที่ 18-20 มกราคม 2561

รางวัลเด็กดีเพื่อสังคมไทย ปีที่ 2 รางวัลชนะเลิศ : นายณรงค์ชัย แสงอัคคี โรงเรียนระโนดวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายเอกวิตย์  วาระโก โรงเรียนสตรีศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสาวภาคย์  แก้วชาย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (วมว.ม.ทักษิณ) รางวัลชมเชย 12 รางวัล : นายวรระชัย  ลี่แตง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  นายเฉลิมชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ Continue Reading →

งานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร ช่วงเช้าวันที่ 18 มกราคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี Continue Reading →

งานแถลงข่าวโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสิ่งทอสู่ผู้ประกอบการชุมชน OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากลแบบครบวงจร โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือกับสถานศึกษาและบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร หารือความร่วมมือกับ Mr.Pu Ruihui ประธานบริษัท Chongqing WELL International Education Mr.Tang Changjiang ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ Dr.Yang Hongmei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance and Economics Dr. Yang Hongmei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Continue Reading →

อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ ฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society วันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร สมัครเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2665 3777 ต่อ 6644 (วันและเวลาทำการ)

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ

ขอเชิญสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส ประจำปี 2561 ร่วมสะสมบุญ ณ หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร-วัดเทวสังฆาราม-ชมเมืองมัลลิกา-วังบางขุนพรหม-นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานชมรม มทร.พระนครอาวุโส เปิดเผยว่า ชมรม มทร.พระนครอาวุโส ขอเชิญสมาชิกชมรมร่วมกิจกรรมประจำปี 2561 ในโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2 ประกอบด้วย กิจกรรมชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ จ.กาญจนบุรี และเดินทางผ่านกาลเวลา Continue Reading →

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานตัดสินรอบชิงชนะเลิศการประกวด “เด็กดีเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2560” ปีที่ 2 โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คนจากทั่วประเทศมานำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดี นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และคุณกมลทิพย์ ใบเงิน บรรณาธิการข่าวโต๊ะการศึกษาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ Continue Reading →