คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 9-18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2018

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2018 เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท พัทยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3756 หรือ 086-946-4240 (พี่เอ็ม) 085-114-0741 (พี่นิกส์) ตั้งแต่วันนี้ – 30 Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน  3 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 12–16 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือโทร 0-2665-3555

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน  1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2561 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.hec.rmutp.ac.th หรือโทร 0-2665-3888 ต่อ 5220

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษา ปวช.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2561 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในทุกคณะหรือสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) โทร.02-665-3777 ต่อ 6409 หรือ http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/Dip_admis61.pdf

รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน  1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต)  โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสื่อใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 9 มีนาคม 2561 ณ กองบริหารงานบุคคล Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจ  เปิดรับสมัครอาจารย์ 15 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 15 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 26 – 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th รายละเอียด    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย-อาเซียน ณ บาหลี บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

ขอเชิญสมาชิกชมรมมทร.พระนคร อาวุโส บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบไทย-อาเซียน ณ บาหลี บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนจำกัด (30 คน) โดยมีค่าใช้จ่าย 23,900 บาท สนใจเข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม โทร 02 665 3777 ต่อ 6627 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และชำระเงินเต็มจำนวนพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป Continue Reading →