คหกรรมฯ เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่ การตัดเย็บเสื้ออย่างง่ายสไตล์ผ้าไทย กระโปรง การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่งจานและโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย เบเกอรี 4 สูตร ขนมไทยชุดทอง อาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารญี่ปุ่น อาหารจานเดียว อาหารยุโรปเบื้องต้น อาหารและขนมไทย อาหารจานเดียวไทยฟิวชั่น และอาหารคาวและหวานยุโรป โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทั้งนี้จะจัดอบรมในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Continue Reading →

รับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่  7-9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 ศูนย์ รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560 บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf สามารถติดต่อยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม Continue Reading →

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะไอที โดยการนำโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการ “Thailand Design Creator Competition” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ที่มีทักษะทางด้านกราฟฟิกดีไซน์  เข้าร่วมประชันความสามารถบนเวทีการแข่งขันระดับโลกภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ เมือง Orlando, รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา www.aritedu.com/creator2018 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครอาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th ประกาศ รายละเอียด  

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (งานบริหารงานสื่อใหม่) 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริหารงานสื่อใหม่ สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (ศึกษาด้านสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสื่อใหม่ หรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2561 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น Continue Reading →