ราชมงคลพระนคร ชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

ดร.ไพศาล การถาง เปิดเผยว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้งาน “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ซึ่งการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักสื่อสารการตลาด 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานสื่อสารการตลาด สังกัดกองสื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักการสื่อสารขององค์กรและสามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ และจัดทำโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารการตลาดหรือที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.hrm.offpre.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 11 สิงหาคม 2560 ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านวิศวกร ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรเด็กม.ปลาย – ปวช. พร้อมจัดโชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง 9 สิงหาคมนี้ รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 คณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยที่กำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ Digital University โดย จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม  ครั้งที่ 2 Continue Reading →

Recruitment for English Language Teacher Temporary Positions : รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon is recruiting five teachers as English language teacher positions to be affiliated with the Language lnstitute offering 20,780 baht per month salary and 8,000 Continue Reading →

ชวนแข่งขันการใช้ภาษาไทย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย เพื่อสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยจัดประกวด ประกอบด้วย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว , การพูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9 , แต่งกลอนสุภาพ (ทีมละ 2 คน) และตอบปัญหาภาษาไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจร่วมแข่งขันการใช้ภาษาไทย ติดต่อสอบถามโทร 02-665-3777 ต่อ 1036 – 7 หรือ http://larts.rmutp.ac.th นอกจากนี้ ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ เรื่องภาษาและวรรณศิลป์ในบทเพลง Continue Reading →