คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เปิดรับสมัครอาจารย์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ และ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.itfd.rmutp.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

งานแถลงข่าวโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสิ่งทอสู่ผู้ประกอบการชุมชน OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากลแบบครบวงจร โดยมี ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Continue Reading →

นักศึกษา ราชมงคลพระนคร รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561”

นายธณรัชก์ กระจ่างยุทธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ นางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561” และรับมอบโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเข้าพบนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ : การแกะสลัก เพื่อชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณรติมากานต์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โทร 02-665-3777 ต่อ 5030, 5236 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.hec.rmutp.ac.th

ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือกับสถานศึกษาและบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร หารือความร่วมมือกับ Mr.Pu Ruihui ประธานบริษัท Chongqing WELL International Education Mr.Tang Changjiang ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ Dr.Yang Hongmei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Shanghai University of Finance and Economics Dr. Yang Hongmei ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย Continue Reading →

อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านวิชาชีพ ฟรี!! ในงาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society วันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร สมัครเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 0 2665 3777 ต่อ 6644 (วันและเวลาทำการ)