ราชมงคลพระนคร “ทำดี เพื่อพ่อ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมปรุงและแจกอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงทุกวันพุธ จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมออกกำลังกาย ณ D Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เริ่ม 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30-16.30 น.

ราชมงคลพระนคร รำลึกวันอาภากร

   รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร น้อมรำลึก 40 ปี วันอาภากร โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559   ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “น้อมรำลึก 40 ปี Continue Reading →

12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ร่วมกันปลูกกล้าพันธุ์อินทนิล และเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นอินทนิล ราชมงคลพระนคร ภายใต้กิจกรรม “12 ปี RMUTP 120 กล้าพันธุ์อินทนิลเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเปิดกิจกรรม 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อพ่อ ณ โครงการเขาพระยาเดินธง ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 60 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ Continue Reading →

ดอกไม้แห่งราชัน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด งานแสดงประติมากรรมจัดดอกไม้จากไม้ประดับแห้ง มูลนิธิโครงการหลวง รับมอบโล่ที่ระลึกจาก รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ หัวหน้าโครงการบุหงาโครงการหลวง ในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดทำพวงมาลัยขนาดใหญ่จัดแสดง ชื่อว่า “มาลัยแห่งความจงรักภักดี” ออกแบบโดย อ.อนุสรณ์ ใจทน ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมกันประดิษฐ์ จากการนำใบลานมาขัดคล้องสานเป็นพวงเพื่อสื่อถึงสานสายใยรักที่ปวงประชามีต่อพระองค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เพื่อถวายอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ออกกำลังกาย ขานรับนโยบายรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เป็นเวลา 1 ชั่งโมง ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเครียดส่งเสริมสุขภาวะ โดยการจัดเต้นแอโรบิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 15.30-16.30 น. ณ Continue Reading →

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559

• ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ • คู่มือการเข้าระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 นักศึกษาที่ไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถดูผลการเรียนได้ สามารถประเมินการเรียนการสอนโดยการ “เข้าสู่ระบบ” ของ ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 -25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://arch.rmutp.ac.th