ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโอตาโก โพลีเทคนิค ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเจรจาและลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Yuan Pei , international relationship developer จากโอตาโก โพลีเทคนิค ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเจรจา และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในเรื่องการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมงานฝีมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รวมถึงงานด้านการออกแบบของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Continue Reading →

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 -30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานบัญชี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 -30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ Continue Reading →

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากประเทศเอสโตรเนีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าพูดคุยพร้อมให้คำแนะนำ Ms.Cornelia Kangur และ Ms.Anna-Marie Badasjan ได้รับทุน Erasmus+ Programme นักศึกษาแลกเปลี่ยน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตรเนีย ซึ่งมีความประสงค์เลือกเข้าศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ในภาคเรียนที่ 1/2560 โครงการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากสถานการณ์จริง Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร มอบดอกไม้จันทน์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร มอบดอกไม้จันทน์ ภักดีภูมินทร์ จำนวน 1,999 ดอก ให้กับสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเขตดุสิต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

มหาวิทยาลัยทักษิณ เยี่ยมชม คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อ.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายแผน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้มีการนำเสนอผลงานในการดำเนินงานปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพาคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ฟังการบรรยายสาธิตการใช้งานเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษาภายในคณะ ในการนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการดำเนินงานบริหารคณะ และความร่วมมือระหว่างคณะที่จะดำเนินการต่อไป ที่มา : งานสื่อสารองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ราชมงคลพระนคร ปั้นนักธุรกิจออนไลน์รุ่นเยาว์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลด้วยการบูรณาการ มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการบนโลกออนไลน์ โดยสอนการเขียนแผนธุรกิจ การวางแผนการตลาด การผลิต การทำบัญชี การคิดเงิน ในงานนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน โดยมี 13 ทีม จากสถาบันอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค 8 แห่งทั่วประเทศ ที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอผลงานด้วยการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส จัดกิจกรรมสะสมเสบียงบุญ สักการะหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส จัดกิจกรรมสะสมเสบียงบุญ นำสมาชิกสักการะหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง ปิดทองพระพุทธบาท ณ เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส “รักษ์ธรรม รักษ์ไทย กิจกรรมสะสมบุญ” นมัสการหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง และสักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 Continue Reading →