รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ให้การต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสบรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นเป็นกำลังที่สำคัญในสังคมไทย Continue Reading →

ทีม “RMUTP RACING” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017”

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ส่งทีม “RMUTP RACING” สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมการแข่งขันรถประหยัดพลังงานต้นแบบ “เชลล์ อีโค มาราธอน เอเซีย 2017”     ณ  Changi Exhibition Centerประเทศสิงคโปร์  ระหว่างวันที่  15-20  มีนาคม  2560  ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับทวีปเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 20 Continue Reading →

ต้อนรับผู้บริหารสถาบันการศึกษาจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ต้อนรับผู้บริหารของ Shandong Modern University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560    

ราชมงคลพระนคร นำนศ.วิทันตสาสมาธิ ร่วมเดินธุดงค์ดอยอินทนนท์พร้อมหลวงพ่อวิริยังค์ สาธุชนเรือนหมื่นทั่วประเทศร่วมขบวนสะสมเสบียงบุญ

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ นำนักศึกษาครูสมาธิในหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6 (รุ่น 1 มทร.พระนคร) ประจำสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 176 (มทร.พระนคร) ร่วมสอบภาคปฏิบัติเดินธุดงค์ ของนักศึกษาครูสมาธิ รุ่นที่ 39 (เอกูนจัตตาฬิสโม) อัตตชัย (ผู้ชนะตนเอง) ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม Continue Reading →

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ราตรีฉลองชัย…พระนคร “เจ้าเหรียญทอง”

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ราตรีฉลองชัย…พระนคร “เจ้าเหรียญทอง” Celebration Night RMUTP Champion of 2017 UTK Games ฉลองชัยชนะครองแชมป์ราชมงคลเกมส์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 UTK Games …25 เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน และ 14 เหรียญทองแดง รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม โดยภายในงานมีการแสดงจาก Continue Reading →

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 -17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.arch.rmutp.ac.th

๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน ละครเวทีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

                “ผมคือลูกของพ่อ คือคนของแผ่นดิน คือศิลปินที่ใช้ศิลปะตอบแทนประเทศชาติ” เป็นคำกล่าวของ ครูนาย มานพ มีจำรัส ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2548 ที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการพัฒนาบทละคร ให้แก่นักศึกษากลุ่มต้นแบบ ในโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ทุ่มงบกว่า 6 ล้าน มอบ 150 ทุนการศึกษาฟรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้อนุมัติเงินงบประมาณทุนการศึกษากว่า 150 ทุน จำนวนเงินกว่า 6,000,000 บาท โดยแบ่งทุนการศึกษาเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน ประเภทเรียนดี จำนวน 29 ทุน ประเภทกิจกรรมดีเด่น จำนวน 5 ทุน ประเภททุนกีฬา จำนวน 30 Continue Reading →