ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Mr. Lester Khoo, Director of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการร่วมมือด้านวิชาการ มีการส่งนักศึกษาเพื่อไปสหกิจศึกษา การจัดทำหลักสูตร ด้านการจัดอบรมต่างๆ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ Continue Reading →

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กำหนดจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้องาน “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เปิดบ้านวิศวกร ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรเด็กม.ปลาย – ปวช. พร้อมจัดโชว์นวัตกรรมสุดเจ๋ง 9 สิงหาคมนี้ รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 1 ใน 9 คณะของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารและด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยที่กำลังขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล หรือ Digital University โดย จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม  ครั้งที่ 2 Continue Reading →

อธิการบดี ราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้จัดการทีม คณะผู้ฝึกสอน ทัพนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และทีมงานสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อแถลงข่าวการเข้าแข่งขันกีฬาแบดมินตันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิทัดดามาตุ ทรงเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืน สู่ประเทศไทย 4.0” ผู้สนใจสามารถร่วมชมการแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และการบรรยายพิเศษได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม Continue Reading →

Tungtong Homemade Pet Treats ขนมเพื่อสุขภาพ เอาใจคนรักน้องหมา

ดร.ธนภพ  โสตรโยม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คิดค้นสูตรขนมสุนัข ภายใต้ผลิตภัณฑ์ถุงทอง สำหรับสุนัขที่มีปัญหาการแพ้โปรตีนจากสัตว์ปีก ดร.ธนภพ  โสตรโยม  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสุนัขที่ตนเลี้ยงอยู่มีปัญหาเรื่องแพ้โปรตีนจากสัตว์ปีก ประกอบกับขนมสุนัขที่มีขายในต้องตลาดส่วนใหญ่ มีส่วนผสมโปรตีนที่มาจากสัตว์ปีกทั้งสิ้น จึงคิดค้นสูตรขนมสุนัขโดยใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารต่างๆ ที่สุนัขไม่สามารถทานได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากนมวัว โปรตีนจากสัตว์ปีก  ทั้งนี้ภาวะ “ภาวะภูมิแพ้อาหาร” ในสุนัขนั้น คือร่างกายของสุนัขจะแสดงปฏิกิริยาทางระบบภูมิคุ้มกันต่ออาหารที่กินเข้าไป เพราะร่างกายเข้าใจผิดคิดว่าอาหารที่กินเข้าไปนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม จึงแสดงปฏิกิริยาต่อต้าน ส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการแพ้ต่างๆ ซึ่งโดยมากร่างกายจะตอบสนองต่ออาหารประเภทโปรตีน พวกเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว Continue Reading →

2 คณะราชมงคล คว้ารางวัลประกวดคำขวัญวันรพี

“กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตมั่นคง เที่ยงธรรมเที่ยงตรง เทิดองค์รพี” แต่งโดย นายกรวัฒน์ มุนีนารถ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน การประกวดคำขวัญเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวนุชภาพร สุเทวี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กับคำขวัญ “เชี่ยวชาญตุลาการ วางรากฐานกฎหมายไทย เทิดไท้องค์รพี” และรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญอยู่ คณะบริหารธุรกิจ กับคำขวัญ “วันรพีรำลึก จารึกดวงใจราษฎร์ พระผู้ปราชญ์กฏหมายไทย” ส่วนรางวัลชมเชย Continue Reading →

ราชมงคลพระนครรำลึก “กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงาน “วันรพีรำลึก” เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์และเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลพระรูปพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560