ราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560

  ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 6 กันยายน 2560 กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า” เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักรู้เท่าทันเรื่องผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ Management Fair 2017 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการทำธุรกิจ โดยภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายอาหารและขนมหวาน รวมทั้งผู้ประกอบการกว่า 100 ร้าน การแสดงแฟชั่นโชว์จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และยังมีกิจกรรมสอยดาว โดยรายได้จากการฝึกบริหารจัดการธุรกิจ Organizer มอบให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ให้กับพลอากาศโทสุรพล อิ่มแสง ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิพระดาบส ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า Continue Reading →

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (ช่วงบ่าย) โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 3,058 ราย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

อธิการบดี ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมขับร้องเพลงและบันทึกเสียงในมิวสิควิดีโอ “เพลงมงคลแห่งพระราชา” เป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประพันธ์คำร้องและทำนอง โดย คุณสุรักษ์ สุขเสวี ศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระราชทานนาม “ราชมงคล” เป็นชื่อมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของพวกเราทุกคน โดยขับร้องร่วมกับศิลปินนักร้องคุณภาพแห่งวงการ อดีตศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร อาทิ คุณวินัย พันธุรักษ์ หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งวงดนตรี ดิอิมพอสซิเบิ้ล, คุณนรีกระจ่าง คันธมาศ เจ้าของบทเพลงไพเราะหวานหู เดียวดายกลางสายลมและอื่นๆ อีกมากมาย, คุณปัณณวัชร์ Continue Reading →

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรียนได้ทุกที่ 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ภายในบทเรียนมีเนื้อหา สื่อมัลติมีเดีย และแบบฝึกหัดใหัผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความต้องการ โดยไม่มีโฆษณาใดมารบกวนการเรียนทั้งสิ้น เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์  http://english.rmutp.ac.th เว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษนี้พัฒนาโดย ผศ.ภันรัชสา จารุจินดา อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนครจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ญาณสาสมาธิ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรญาณสาสมาธิ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยมี ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรญาณสาสมาธิ รับประกาศนียบัตรจากหน้ารูปพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมรับเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ในการนี้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมืออาชีวะ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ภายใต้เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและการเป็นผู้ประกอบการสำหรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 4–6 กันยายน 2560 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตนักศึกษาไทยให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เป็นนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทย ในบริบทประเทศไทย 4.0 และในอนาคตจะมีการลงนามระหว่างสองหน่วยงาน ซึ่งจะพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

ราชมงคลพระนคร รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว!!

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 5 ปี (RMUTP Retreat) โดย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี นำทับผู้บริหารบุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนางรัชนี เจริญนาค ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและงบประมาณ และนายกัมปนาท ดาวเรือง ผู้อำนวยการส่งมาตรฐานงบประมาณ 2 บรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พร้อมจัดอภิปรายหัวข้อ ความต้องการใช้บัณฑิตในยุคประเทศไทย Continue Reading →

นศ.ราชมงคงมลพระนคร ปิ๊งไอเดียสร้างระบบอาคารประหยัดพลังงาน คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ปี 60

“จากสภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันจึงทำให้เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญ ซึ่งประเทศไทยเองก็มีความตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการสร้างอาคารใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการประหยัดและการจัดการด้านพลังงานของอาคารแบบยั่งยืน ดังนั้นนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงปัญหาในปัจจุบัน จึงสร้าง“ระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ” (อาคารสีเขียว 4.0) ซึ่งผลงานชิ้นนี้ได้รับถ้วยรางวัลระดับดีมาก จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ถือเป็นการการันตีผลงานที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง” รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าว ด้านว่าที่ร.ต.อภินันท์ สุทธิสม  นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในทีมคิดระบบตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยสำหรับอาคารสีเขียวอัจฉริยะ 4.0 ผ่านโทรศัพท์มือถือ กล่าวว่า Continue Reading →