ประกาศ เรื่อง บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 และบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ

บัณฑิตตกค้าง ที่สำเร็จการศึกษา ก่อนปีการศึกษา 2560 บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถยื่นคำร้องได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf สามารถติดต่อยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม Continue Reading →

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Design Creator Competition”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทักษะไอที โดยการนำโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign มาสร้างสรรค์ผลงาน ภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการ “Thailand Design Creator Competition” ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทย ที่มีทักษะทางด้านกราฟฟิกดีไซน์  เข้าร่วมประชันความสามารถบนเวทีการแข่งขันระดับโลกภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ เมือง Orlando, รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา www.aritedu.com/creator2018 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

วิทยุราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุ 90.75 ก้าวทัน ก้าวล้ำยุคดิจิทัล” จัดโดย สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM.90.75 MHz ซึ่งมีดีเจชื่อดัง คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล หรือดีเจพี่อ้อย จากรายการ Club Friday เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์การจัดรายการ รวมถึงแนะนำการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับรายการ และเทคนิคการพูดและการใช้น้ำเสียงในการจัดรายการให้ดึงดูดผู้ฟัง เพื่อพัฒนาทักษะการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ ความรับผิดชอบ ในการจัดรายการวิทยุที่มีผลต่อสังคม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร Continue Reading →

การอบรม “อาหารไทยดั้งเดิม” สูตรต้นตำรับโชติเวช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมทักษะเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “อาหารไทยดั้งเดิม” ผัดไทย & ม้าฮ่อ สูตรต้นตำรับโชติเวช เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้การทำอาหารไทย แก่ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถนำไปสร้างรายได้เสริม พร้อมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการอาหารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

พิธีปิดโครงการ RMUTP English Camp 2018

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตร RMUTP English Camp 2018 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศภูฏาน และสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

คณะบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครอาจารย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 16 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00–15.30 น. ในวันราชการ ณ งานบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม www.bus.rmutp.ac.th ประกาศ รายละเอียด  

อธิการบดีฯ กล่าวอวยพรแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ กล่าวอวยพรแก่ทัพนักกีฬาตัวแทนมหาวิทยาลัย ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน พร้อมมอบเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเตรียมพร้อมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยส่งทัพนักกีฬาบุคลากรเข้า ร่วมการแข่งขันจำนวน 60 คน ใน 12 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล Continue Reading →

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลระบบบริหารจัดการองค์กร โดยใช้โปรแกรม SAP โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุภาพร แช่มช้อย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16–19 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเรียน 7504 ชั้น 5 อาคาร 90 ปี ศูนย์พณิชยการพระนคร

19 พฤษภาคม วันอาภากร

เมื่อวันที่ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร สำหรับในปีนี้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีอายุครบรอบ 42 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 2519 Continue Reading →