ราชมงคลพระนคร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ภักดีภูมินทร์” 9,999 ดอก ในกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ผูกพันใจ ถวายอาลัย แด่…พ่อหลวง” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2560

คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2560

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแผนกทะเบียนและสำนักงานการบัญชีการเงิน ชั้น 1 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2560 กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร โทร 0-2665–3555 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จับมือกระทรวงแรงงาน-สถานประกอบกิจการ พัฒนาฝีมือแรงงานชั้นสูง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบกิจการและมหาวิทยาลัยจำนวน 200 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมจอมพลป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงงาน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

ราชมงคลพระนคร ปั้นเด็กอาชีวะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดึงวิทยาลัยอาชีวศึกษา – วิทยาลัยเทคนิค ติวเข้มผู้ประกอบการออนไลน์ หวังอนาคตสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “การสร้างผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล” ซึ่งจัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มีอาจารย์และนักเรียนจาก 8 สถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ สร้างโมเดลธุรกิจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนการทำธุรกิจขณะที่ยังศึกษาอยู่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่า Continue Reading →

“WINTEC” นิวซีแลนด์ เยือนราชมงคลพระนคร คหกรรมฯ ให้การต้อนรับ..โชว์การเรียนการสอนด้านอาหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Mrs.Jo Douglas และ Mr.Chris Stuart ผู้บริหารจากสถาบัน Waikato Institute of Technology (WINTEC) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 23 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับโดยได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านอาหาร ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยกิจกรรมของนักศึกษาภายใต้โครงการ”การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ” Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ 4 บริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัททริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) บริษัทไลท์เฮ้าส์ ฟิล์ม เซอร์วิส จำกัด  บริษัทแอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด บริษัทอิเมจิแมกซ์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในการลงนาม การจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ Continue Reading →

ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ เรื่องการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบสมัคร รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ถ่ายทอดผลงานคอนเซ็ปต์ THE IDENTITY OF WORK โครงการ The Debut Project ครั้งที่ 8

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์จากผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ภายใต้แนวคิด The Debut Project ครั้งที่ 8 โดยถ่ายทอดความรู้ด้านผืนผ้าและดีไซน์ ในคอนเซ็ปต์ THE IDENTITY OF WORK “ตัวตนในผลงาน” ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษาทั้ง 4 สาขา ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร #TheDebutProject Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 2 (2nd RMUTP Conference on Engineering and Technology) ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ประกอบด้วย การมอบรางวัลบทความวิจัยดีเด่น การบรรยายเรื่อง “การเป็นวิศวกรในยุคอุตสาหกรรมไทยแลนด์ Continue Reading →

รำลึกวันอาภากร

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นประธานในพิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “วันอาภากร” ซึ่งจัดโดย คณะศิลปศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร สำหรับในปีนี้พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีอายุครบรอบ 41 ปี นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อปี 2519 Continue Reading →