สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 9 ราชมงคล และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานกิจกรรมนักศึกษาของผู้นำนักศึกษาและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ณ อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560

พิธีเปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 และงานเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เจ้าภาพงานร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 พร้อมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.9 เพื่อเยาวชนนำไปเป็นแบบอย่าง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 8–10 เมษายน 2560 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร 8 ราชมงคล เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 โดยจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Continue Reading →

ละครเวที ๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน

  รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวเปิดงานแสดง เรื่อง “๑:๗๐ พระราชา กาลเวลา ประชาชน” (รอบแรก) ละครเวทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ละครเวทีชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรัก ปลูกภักดี ในโครงการ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรับชมละครเวที Continue Reading →

งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยภาคสนามและชุมชนเล็กในเมืองใหญ่” โดยได้รับเกียรติจาก PROF.DR.MICHAEL HERZFELD ศาสตราจารย์ทางด้าน SOCIAL SCIENCES แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายเกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่สำคัญเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัย วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงผลงานในโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดแสดงผลงาน “พลังงานทดแทน ตามโครงการพระราชดำริ” ในโครงการ คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “คุรุราชัน ต้นแบบการพัฒนาครู ” รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ บรรยายเรื่อง “คุรุราชัน พระราชาผู้ทรงเป็นต้นแบบของครูช่างไทย” และการเสวนา”ทิศทางการพัฒนาครูวิชาชีพเพื่อตอบสนองการพัฒนากำลังแรงงานไทย” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร สร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติ คว้า 5 รางวัล การประกวดสิ่งประดิษฐ์โลกครั้งที่ 45

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นและจัดนิทรรศการในงาน (45th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม–2 เมษายน 2560 รางวัลที่ได้รับ Continue Reading →

RMUTP English Camp 2017 โครงการดีๆเพื่อนักศึกษา ราชมงคลพระนคร

ขอเชิญมาร่วมฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ในวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2560 ที่ โรงแรมโบตานีบีชรีสอร์ท พัทยา นอกจากนี้ น้องๆที่เข้าร่วมโครงการ RMUTP English Camp 2017 จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม 10 ชั่วโมง สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 วิทยาเขตเทเวศร์ โทร 02-665-3756 หรือ 086-946-4240 (พี่เอ็ม) 085-114-0741 Continue Reading →

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มีนาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ งานบุคลากร อาคารเรือนปัญญา ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ศูนย์โชติเวช เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hec.rmutp.ac.th โทร 0-2665-3888 Continue Reading →