ราชมงคลพระนคร จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม “คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up”

นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รุ่น 11 จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ Start up” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้เพื่อประกอบธุรกิจ Start up สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ TUMTADPHA และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว Executive Chef ร้านอาหาร Cielo เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย เรื่อง Continue Reading →

การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นที่ยอมรับของสายอาชีพและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านภาษา การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดมารยาทไทย และการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

แชมป์ 2 สมัยซ้อน โกย 28 เหรียญทอง “ราชมงคลเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร และทัพนักกีฬา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ครองเหรียญทองสูงสุดจำนวน 28 เหรียญ เหรียญเงิน 17 เหรียญ และเหรียญทองแดง 18 เหรียญ รวมทั้งหมด 63 เหรียญ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” โดยมีทัพนักกีฬาและกองเชียร์ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

นักศึกษาราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

นายเรืองศักดิ์ คำภิรมย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายชาย และนางสาวชนิกานต์ ตุ่มศิริ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฝ่ายหญิง จากการแข่งขันในเทศกาลกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

คณะศิลปศาสตร์ จัดเสวนากึ่งวิชาการและนิทรรศการ “Intercultural Communication : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม”

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานนิทรรศการ “Intercultural Commucunication : การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาเข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ภายในงานประกอบด้วย การเสวนากึ่งวิชาการ หัวข้อ “Culture Shock : ประสบการณ์สุด Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร กวาด 9 เหรียญทองกีฬาว่ายน้ำ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กวาด 9 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันว่ายน้ำ “กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “หรือล้านนาเกมส์ โดยณัฐชยา บัวมาศ กวาด 3 เหรียญทอง จากการแข่งขันประเภทผีเสื้อ 50 เมตร หญิง,ผีเสื้อ 100 เมตร ฟรีสไตล์ 400 เมตร Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร เจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพฯ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียน กิจกรรม และมีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัลพระราชทาน ทั้งนี้การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้ ถือเป็นงานที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงยินดีพระราชทานรางวัลให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษา มทร.ทั้ง 9 แห่ง โดยมีทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานคณะกรรมการอธิการบดี 9 มทร. เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ Continue Reading →

งาน “วัฒนธรรมในงานมงคล”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” โดยจัดการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการอบรมเกี่ยวกับศิลปะการผูกผ้าในงานพิธี การทำขนมชุดทอง การทำของชำร่วยจากใจ การรำอวยพรในงานมงคล การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการวางแผนทางการเงิน เป็นการจัดการอบรมแบบครบวงจร เหมาะแก่ผู้ที่กำลังจะจัดงานมงคล รวมทั้งบุคคลที่สนใจนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561