นักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และได้มอบหมายให้ประเทศภาคีองค์การสหประชาชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว โดยในปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่ง สำนักงานเขตกรุงเทพได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด ทั้งนี้ ผศ.ยุทธภูมิ Continue Reading →

นศ.คหกรรมฯ รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

นายสิวานันท์ ศรีทัน นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง จากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ รายการ Fruits and Vegetable Carving Free Style ในงาน Andaman Hotelier Competition Chef Challage 2018 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ Homework Phuket

ราชมงคลพระนคร จับมือ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านโรงแรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคุณพิทยาคม ยังสุขสถาพร ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (Vince Hotel Bangkok Pratunam) เพื่อร่วมมือกับสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ในการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ณ โรงแรมวินซ์ Continue Reading →

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล (ICON SCI – the 9th RMUTP International Conference on Science, technology and Innovation for Sustainable Development : Challenges Towards the Digital Society) ระหว่างวันที่ Continue Reading →

กิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล”

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม “ต้นกล้าอินทนิล” โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ภายในงานจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังเทศนาธรรมเรื่องจุดเปลี่ยนของชีวิต โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่บรรยาย และร่วมสานสัมพันธ์พี่น้องด้วยการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ เพื่อสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18- 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร ซึ่งวันแรกมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จาก 9 คณะเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และมอบทุนการศึกษา นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวกิจกรรม เลิกเพื่อรักษ์ และการบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษาอีกด้วย

คหกรรมฯ เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้สนใจนำไปสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จำนวน 14 หลักสูตร ได้แก่ การตัดเย็บเสื้ออย่างง่ายสไตล์ผ้าไทย กระโปรง การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่งจานและโต๊ะอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วย เบเกอรี 4 สูตร ขนมไทยชุดทอง อาหารไทย อาหารเอเชีย อาหารญี่ปุ่น อาหารจานเดียว อาหารยุโรปเบื้องต้น อาหารและขนมไทย อาหารจานเดียวไทยฟิวชั่น และอาหารคาวและหวานยุโรป โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทั้งนี้จะจัดอบรมในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Continue Reading →

คหกรรมฯ ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย โดยมี อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงผลงาน ในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นายอู วิน มยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อาจารย์-นักวิจัยเศรษฐศาสตร์พลังงาน มทร.พระนคร ร่วมเสวนาเวที กฟผ.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยชมรมวิศวกร กฟผ. ได้จัดการเสวนาในหัวขัอ “ESI TRANSFORMATION” พัฒนาการอุตสาหกรรมไฟฟ้า 4 ทวีป ทั้งนี้ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา (อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะบริหารธรุกิจ มทร.พระนคร) ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา กับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ (ช.อพฝ-ป.) และคุณกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน (ที่ปรึกษางานวางแ ผนและพัฒนาบริหารธุรกิจ) การเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุสงค์เพื่อให้พนักงาน Continue Reading →