เอกชนหนุนราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร รับมอบหลอดไฟ LED จำนวน 4,661 หลอด มูลค่ารวม 1,053,830 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปติดตั้ง ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง Continue Reading →

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายเรื่องแนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ่งผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้าชมเรือนหมอพร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภา เข้าชมเรือนหมอพร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ผู้สนใจเข้าชม เรือนหมอพร สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ได้ในวัน-เวลาราชการ Continue Reading →

อบรมหลักสูตร Google Apps for Education

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Google Apps for Education จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณจิตตสุภา อุทัยรัตน์ Managing Director and Project Manager Koduzis เพื่อพัฒนาความรู้ในการนำเทคโนโลยีของ Google มาเป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในชีวิตประจำวัน และสอดคล้องกับการเป็น Digital University

ราชมงคลพระนคร ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างแดน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับวัดศรีรัตนาราม เมืองแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร จัดนิทรรศการในงานเทศกาลสงกรานต์ นำโดยศาสตราจารย์ไชยยศ เหมรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้บริหาร และนักศึกษาโชว์ศักยภาพด้านวัฒนธรรม พร้อมจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากชมรมศิลปะการแสดง ราชมงคลพระนคร จำนวน 4 ชุด ได้แก่ รำซัดชาตรี รำถวายความอาลัยแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบำวิชนี เซิ้งกะโป๋(กะลา) และออกร้านอาหารตำรับโชติเวช ได้แก่ ส้มตำทอด ผัดไทห่อไข่ ขนมจีนแกงเขียวหวาน กระทงทอง สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ Continue Reading →

คณะบริหารธุรกิจลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน บ้านถ้ำเสือ

คณาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน บ้านถ้ำเสือ จ.เพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการตลาดในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านถ้ำเสือผ่านสินค้า ซึ่งสินค้าที่ได้รับการพัฒนาคือ สินค้าประเภทหัตถกรรมแกะสลัก การผลิตกระเป๋าหนัง และสินค้าประเภทอาหาร โดยเน้นการสร้างตราสินค้า รูปแบบ บรรจุภัณฑ์และการทำโฮมสเตย์ เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักวิจัยไทยสร้างชื่อเสียง

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พสิษฐ์ สุวรรณภิงคาร (ซ้าย) ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง (กลาง) และนายอดิศักดิ์ วิริยกรรม อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลนวัตกรรมโลกในงาน 45th International Exhibition on Invention of Geneva โดยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ซึ่งมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานวิจัยเข้าประกวดกว่า 1,000 ผลงาน จาก Continue Reading →