ราชมงคลพระนครเปิดอบรมพระพุทธศาสนา หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ภาคที่ 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 7 รอบ และเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันจันทร์–พุธ เวลา 16.30 – 19.00 Continue Reading →

เสริมทักษะทางธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ชวนผู้สนใจเข้าอบรม หัวข้อก้าวทัน TFRS และการภาษีอากรเพื่อเตรียมพร้อมสู่ AEC ครั้งที่1 ภายในงานมีการบรรยายถึงการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงภาษีอากร มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ SMEs ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำธุรกิจ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้สนใจ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ผู้สนใจสอบถามได้ที่ ดร.ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข โทร081-734-8175 หรือ https://goo.gl/forms/2xvnPSVYf38n93rg2

อธิการบดีเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ประเทศไทย

              อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมสำนักงานของ Google ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยทางบริษัท Google มีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ได้รับแนวคิดใหม่เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม http://rmutp-president2.rmutp.ac.th

ราชมงคลพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2282 9101 ต่อ 2110, 2108 ตั้งแต่ วันที่ 16-30 กันยายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ  

หารือการจัดกิจกรรมเสวนา “โครงการนโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี วัชระ โพธิสรณ์ คณบดี คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสิริ วิชิรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นำคณะนายทหารจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการทหารบก เข้าพบ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อหารือการจัดกิจกรรมเสวนา “โครงการนโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

อธิการบดีให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เกี่ยวกับประเด็นของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ท่านอธิการบดี จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเร็วๆนี้

“ราชมงคลพระนครสัมพันธ์” ชวนแข่งขันกอล์ฟการกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 และ 2560 พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่า จัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล “ราชมงคลพระนครสัมพันธ์” ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สนามกอล์ฟสุวรรณกอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครปฐม ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ราชมงคลพระนคร โทร 081 904 6003    

เปิดตัวละครเวที เฉลิมพระเกียรติในหลวง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการนำเสนอตัวอย่างละครเวที “เสียงแห่งความภักดี : Sounds of Love” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอตัวอย่างละครเวทีของมหาวิทยาลัยฯ “ชุดเมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี”ซึ่งจัดแสดงวันที่ 8-10 Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร กับรางวัลใน “งาน IPv6 ประจำปี 2559”

ในวันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 9:20 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์คอนเวนชั่น ท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับรางวัลใน “งาน IPv6 ประจำปี 2559” โดย นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัล “รางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่รองรับ IPv6 Continue Reading →