งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ”

Posted Leave a commentPosted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่องาน […]

ราชมงคลพระนคร จัดติวเข้มบุคลากรยุคดิจิทัล ฟรี

Posted Leave a commentPosted in Events

สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์ สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี Augmented […]

ราชมงคลพระนคร MOU เชียงราย เอเวชั่น ปั้นบุคลากรซ่อมบำรุงเครื่องบิน

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]

นักศึกษาคหกรรมฯ คว้า 24 รางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและแกะสลักในงาน “Food & Hotel Thailand 2019”

Posted Leave a commentPosted in News

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและการแกะสลักผักผลไม้ ในงาน Food […]

ราชมงคลพระนคร เจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิจัย ร่วมกับ Bali State Polytechnic (BSP) ประเทศอินโดนีเซีย

Posted Leave a commentPosted in News

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

Posted Leave a commentPosted in Events

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 2/2562 ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ สังกัดวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ […]

ราชมงคลพระนคร เปิดประสบการณ์นักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศเกาหลีใต้ เตรียมความพร้อมก้าวสู่การทำงานเขตเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก

Posted Leave a commentPosted in News, บริหารธุรกิจ

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า […]