มทร.พระนคร ขานรับนโยบาย อว. เร่งคืนค่าเทอมนศ. 50 % ยันได้ครบทุกคนภายในสิ้นเดือนต.ค นี้

Posted Posted in News

ผศ.ดร.อมรศิริ ดิสสร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

Posted Posted in News

มทร.พระนคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช […]

มทร.พระนครจัดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แจกแมสก์-แอลกอฮอล์ ชุมชนวัดเทวราช-ตลาดเทเวศร์

Posted Posted in News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) จัดกิจกรรมราชมงคลพระนครจิตอาสา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร […]