ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

//ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

bn_std2558


สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ที่

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคน  รายงานตัวและพิมพ์ใบรายงานตัวผ่านทางเว็บไซต์ จำนวน 2 ชุด ตามเว็บไซต์ ดังนี้  http://admis.rmutp.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558  ถึง วันที่  12  พฤศจิกายน 2558 (ด้วยการตรวจสอบสถานะการสอบ)  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-665-3777 , ต่อ 6302-9 , 6409 : Email : register@rmutp.ac.th


No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.