News

บุคลากร มทร.พระนคร ฉีดวัคซีนเข็ม 2 สร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน จัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร รวมทั้งสิ้น 812 คน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องโถงอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร โดยบริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา บุคลากร อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วยังคงต้องรักษาสุขภาพและป้องกันตนเองเพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสถาบันการศึกษาและสังคมต่อไป

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter