News

มทร.พระนคร จับมือสมาคมศิษย์เก่า ร่วมใจสู้ภัยโควิด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.วชิรพยาบาล

วันที่ 7 กันยายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มทร.พระนคร สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ราชมงคลรวมใจสู้ภัยโควิด” ซึ่งประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องวัดความดัน ชุด PPE ป้องกันการสัมผัสเชื้อ หน้ากากอนามัย N95 เป็นต้น โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี คุณวรรณา มณีบุตร์ คุณจุลินทร์ รังษีสิงห์พิพัฒน์ และ ผศ.กมล พรหมหล้าวรรณ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า เป็นผู้แทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับผศ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และดร.อำพัน วิมลวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแพทย์ พยาบาล ในการรักษาพยาบาล สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter